mask

Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 13/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 574-CV/BTGTU về đôn đốc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.
Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong giai đoạn mới ảnh 1Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch. Đặc biệt là Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 7/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Kế hoạch số 22-KH/BTGTU, ngày 23/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và chiến dịch tiêm vắc- xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tổ Tuyên truyền thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tổ giúp việc Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để cập nhật các chủ trương, giải pháp, phương án cấp bách phòng, chống dịch trước các tình huống mới phát sinh, kịp thời thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả trong toàn tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, triển khai nghiêm túc, kịp thời, khoa học các biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân thực hiện và duy trì bền vững trạng thái bình thường mới, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan.

Trong đó, tập trung tuyên truyền để mọi người dân chấp hành nghiêm túc các phương án phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng, chống dịch ở mức cao nhất trong việc tổ chức dạy và học của ngành Giáo dục; các phương án tổ chức các hoạt động lao động, sản xuất, giao thông, đi lại, thực hiện các phương án, giải pháp bảo đảm giãn cách an toàn tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, khu vực công cộng; việc tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, việc thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng hàng hóa, sản phẩm giữa các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, giá cả ổn định, tránh gây khó khăn, ùn tắc giao thương và đứt gãy chuỗi cung ứng...

Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong giai đoạn mới ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền, phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng, tổ tự quản, tổ liên gia, các nhóm Zalo, Messenger... để theo dõi, kiểm soát, quản lý chặt các khu vực, đối tượng có nguy cơ bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng, xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn là một pháo đài phòng, chống dịch, giữ vững lan tỏa vùng xanh, vùng an toàn để bảo đảm sản xuất, kinh doanh và hoạt động an sinh xã hội.  

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, truyền thông, đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề... sử dụng, phát huy các phương tiện tuyên truyền như: bản thông báo nội bộ, cổng thông tin điện tử, loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội... để mọi người dân được thường xuyên tiếp cận sớm nhất nguồn thông tin và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, gắn với triển khai theo ngành dọc. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định, đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện các phương án, giải pháp ứng phó với dịch bệnh; xung phong đi đầu trong xây dựng các phong trào, mô hình hay, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19  gắn với duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở cơ sở, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn tỉnh... 

Thông qua thực tiễn triển khai phòng, chống dịch trong thời gian qua, các địa phương, đơn vị quan tâm sơ kết đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục khó khăn, hạn chế, đồng thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền nhân rộng về cách làm hay, mô hình hiệu quả, điển hình để phổ biến nhân rộng trong toàn tỉnh gắn với phản ánh các khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ để thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững trạng thái bình thường mới, lan tỏa "vùng xanh", xóa tan "vùng đỏ".

Tin mới