TX. Thái Hòa quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Sáng 6/1, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết  Trung ương 4 (khóa XII) cho gần 200 đồng chí là cán bộ chủ chốt thị xã. Đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị các đại biểu còn được thông qua kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), trên cơ sở đó cán bộ chủ chốt và chủ trì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết tại đơn vị mình, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Hoàng Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới