mask

UBND huyện Quế Phong yêu cầu 8 nhà máy thủy điện thu dọn rác lòng hồ

(Baonghean.vn) - Ngày 7/12/2020, Báo Nghệ An điện tử đăng tải chùm ảnh “Vô số rác trên mặt hồ thủy điện Hủa Na”. Ngày 8/12/2020, UBND huyện Quế Phong đã ban hành Công văn số 1751/UBND-TN yêu cầu Công ty CP thủy điện Hủa Na và chủ sở hữu 7 hồ, đập thủy điện trên địa bàn thu dọn rác, đảm bảo vệ sinh môi trường lòng hồ.

Văn bản số 1751/UBND-TN nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 854/UBND-CN ngày 20/2/2020 về việc thu dọn rác lòng hồ thủy điện, ngày 13/3/2020, UBND huyện Quế Phong đã ban hành Công văn số 346/UBND-TN về việc thu dọn rác lòng hồ thủy điện gửi đến các chủ sở hữu.

Công văn số 1751/UBND-TN ngày 8/12/2020 của UBND huyện Quế Phong. Ảnh: Nhật Lân
Công văn số 1751/UBND-TN ngày 8/12/2020 của UBND huyện Quế Phong. Ảnh: Nhật Lân

Trong đó, giao các chủ sở hữu hồ, đập thủy điện trên địa bàn huyện tiến hành vệ sinh, thu dọn rác trôi nổi trong toàn bộ khu vực lòng hồ của nhà máy, xử lý rác, lâm sản trôi nổi sau thu dọn theo quy định; chỉ đạo UBND các xã nơi có hồ chứa thủy điện giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên trên địa bàn huyện, một số đập thủy điện vẫn còn tình trạng rác trôi nổi trong lòng hồ gây mất an toàn cho thuyền bè lưu thông và gây ô nhiễm môi trường.

Rác trên lòng hồ thủy điện Hủa Na. Ảnh: Nhật Lân
Rác trên lòng hồ thủy điện Hủa Na. Ảnh: Nhật Lân

Vậy UBND huyện Quế Phong yêu cầu: Các chủ sở hữu các hồ đập thủy điện, chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành vệ sinh, thu dọn rác trôi nổi trong toàn bộ khu vực lòng hồ của nhà máy, xử lý rác, lâm sản trôi nổi sau thu dọn đảm bảo theo quy định của pháp luật. Yêu cầu quá trình thu dọn lòng hồ có sự tham gia của cán bộ chuyên môn và đại diện lãnh đạo UBND xã nơi có hồ đập, xác nhận đã hoàn thành việc thu dọn rác lòng hồ. Kết quả xử lý báo cáo về UBND huyện trước ngày 15/12/2020.

Chấp hành nghiêm các yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan.

Rác trên lòng hồ thủy điện Hủa Na, ở vị trí đuôi hồ, gần sông Chu. Ảnh: Nhật Lân
Rác trên lòng hồ thủy điện Hủa Na, ở vị trí đuôi hồ, gần sông Chu. Ảnh: Nhật Lân

Cũng tại Công văn số 1751/UBND-TN, UBND huyện Quế Phong giao trách nhiệm cho chính quyền các xã nơi có hồ đập thủy điện, thực hiện công tác giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các chủ sở hữu.

Trên địa bàn huyện Quế Phong hiện có 8 hồ đập thủy điện gồm: hồ thủy điện Châu Thắng (xã Mường Nọc), hồ thủy điện Sông Quang (xã Châu Thôn), hồ thủy điện Nhạn Hạc (xã Mường Nọc), hồ thủy điện Đồng Văn (xã Đồng Văn), hồ thủy điện Hủa Na (xã Đồng Văn, Thông Thụ), hồ thủy điện Sao Va (xã Hạnh Dịch), hồ thủy điện Nậm Giải (xã Nậm Giải), hồ thủy điện Bản Cốc (xã Châu Kim).

Tin mới