mask

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Công văn số 6212 /UBND-TH gửi các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 2
Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào ngày 24/7. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, thực hiện Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 11/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Đối với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Thông báo nêu trên.

2. Đối với các nội dung kiến nghị của tỉnh: Phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì chỉ đạo các Sở, ngành làm việc với các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan để triển khai các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. (Có phụ lục kèm theo)

3. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng Giám đốc các sở, ngành chủ trì các nội dung báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình thực hiện, tiến độ triển khai; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đôn đốc, tổng hợp báo cáo tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An ảnh 3

Tin mới