mask

UBND tỉnh chỉ đạo việc giao nhận các văn bản hành chính phục vụ giải quyết đơn thư

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 2120/UBND-TD ngày 27/3/2023 về việc chỉ đạo thực hiện việc giao nhận một số loại văn bản hành chính phục vụ việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố tụng hành chính.
0:00 / 0:00
0:00

Trong đó nêu rõ: Thời gian qua UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng hành chính, dân sự.

UBND tỉnh chỉ đạo việc giao nhận các văn bản hành chính phục vụ giải quyết đơn thư ảnh 1

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát và làm việc với UBND huyện Nghi Lộc để nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Tuy nhiên, qua theo dõi cho thấy có nhiều trường hợp tổ chức, công dân thực hiện khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính đối với các văn bản hành chính, quyết định hành chính khi đã quá thời hiệu giải quyết (nhiều năm nếu tính theo thời gian phát hành văn bản) nhưng cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết.

Nguyên nhân là tổ chức, công dân lấy lý do không nhận được, hoặc mới nhận được văn bản hành chính, quyết định hành chính, trong khi đó các cơ quan Nhà nước không có tài liệu, văn bản (hoặc có nhưng không thể hiện đầy đủ thông tin) chứng minh việc giao - nhận các văn bản hành chính, quyết định hành chính cho tổ chức, công dân.

UBND tỉnh chỉ đạo việc giao nhận các văn bản hành chính phục vụ giải quyết đơn thư ảnh 2
Lãnh đạo huyện Yên Thành đối thoại với người dân. Ảnh tư liệu: PV

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 14, Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về Công tác văn thư, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh ngay sau khi ban hành các văn bản hành chính, quyết định hành chính có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, công dân mà các văn bản, quyết định này có thể bị khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật (bao gồm: các văn bản, quyết định giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và các văn bản, quyết định giải quyết một thủ tục hành chính cụ thể, có làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân) thì các cơ quan ban hành các văn bản, quyết định hành chính nêu trên phải tổ chức thực hiện giao văn bản, quyết định (bản chính) cho tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đồng thời lập văn bản (giấy tờ) giao - nhận. Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì phải thực hiện hình thức gửi thư bảo đảm có thông báo phát (các văn bản giao - nhận, thông báo phát phải ghi rõ thời gian giao nhận, số ký hiệu văn bản được giao nhận và họ tên, chữ ký của người giao; họ tên, chữ ký của đại diện tổ chức, cá nhân được nhận).

Cơ quan ban hành văn bản, quyết định hành chính thực hiện lưu trữ bản gốc giấy tờ giao - nhận, thông báo phát kèm với bản chính của văn bản, quyết định hành chính để làm cơ sở giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng hành chính theo quy định pháp luật.

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện việc giao - nhận các loại văn bản, quyết định hành chính có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, công dân như ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nêu tại văn bản này.

Tin mới