UBND tỉnh lấy ý kiến một số dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trên cơ sở những góp ý của đại diện các ban, ngành, địa phương, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện, trình HĐND tỉnh ban hành một số Nghị quyết, Chương trình hành động, để sớm triển khai thực hiện. 

Sáng nay (5/6), đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về: Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Nghệ An; Dự thảo Quyết định về việc ban hành Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Nghệ An; và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Liên quan đến nội dung Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Nghệ An, đại diện các sở, ngành và địa phương tham gia đã cho rằng, sự ra đời của Nghị quyết này là cần thiết nhằm bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác này theo Thông tư số 09/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. Vì thế việc đưa ra các nội dung, nhất là phạm vi, đối tượng áp dụng cũng như nội dung chi, mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản... cần phải bám sát vào Thông tư 09.

Toàn cảnh cuộc họp góp ý một số Dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình HĐND tỉnh. Ảnh: Tiến Đông ảnh 1

Toàn cảnh cuộc họp góp ý một số Dự thảo Nghị quyết chuẩn bị trình HĐND tỉnh. Ảnh: Tiến Đông

Đối với Dự thảo Quyết định về việc ban hành Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Nghệ An, đây là một nội dung quan trọng. Bởi dù thời gian qua công tác xây dựng ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả của văn bản vẫn có một số hạn chế. Vẫn còn tình trạng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sai thẩm quyền, không đúng về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày; sao chép lại nội dung của văn bản cấp trên. Vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định; tính khả thi, tính kịp thời còn chưa đảm bảo...

Một số ý kiến cho rằng, ngoài hình thức thể hiện, thể thức văn bản, cần phải hạn chế việc cấp trùng kinh phí; làm rõ vai trò, trách nhiệm, giải pháp trong việc nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; việc bố trí biên chế thực hiện nhiệm vụ này cần phải được cân nhắc.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày dự thảo một số Nghị quyết để cuộc họp góp ý. Ảnh: Tiến Đông ảnh 2
Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày dự thảo một số Nghị quyết để cuộc họp góp ý. Ảnh: Tiến Đông

Đối với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đại diện Sở Tư pháp - cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo cho biết, chương trình hành động nhấn mạnh vào nhiệm vụ và giải pháp. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, về các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xem là nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Ảnh: Tư liệu Báo Nghệ An ảnh 3

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xem là nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Ảnh: Tư liệu Báo Nghệ An

Tăng cường hoạt động giám sát, mở rộng quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và phương tiện thông tin đại chúng trong giám sát hoạt động tư pháp. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả các cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong từng cơ quan nhà nước...

Góp ý về Dự thảo này, một số ý kiến cho rằng không nên đưa nội dung kinh phí, nhân lực vào Chương trình hành động. Cần phải nhấn mạnh vai trò của Đảng, một số cơ quan, ban ngành, nhất là Uỷ ban kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ...

Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đông ảnh 4

Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh góp ý tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Đông

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Vinh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan ban hành dự thảo Nghị quyết. Việc xây dựng các Nghị quyết là điều hết sức quan trọng, sát thực với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, việc ban hành Nghị quyết cần phải được xem xét một cách kỹ càng, tránh việc vừa ban hành đã phải sửa chữa, ban hành xong thì "bỏ tủ"...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, trong việc xây dựng các Đề án, Nghị quyết cũng cần đưa vào giải pháp đủ mạnh trong việc nâng cao hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật, như thanh tra, kiểm tra chất lượng ban hành văn bản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Đông ảnh 5

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Đông

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. Đồng thời cần phải xác định rõ vai trò, vị trí của nhiệm vụ này là xuyên suốt, bao trùm lên tất cả các nhiệm vụ, vì mục tiêu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau buổi làm việc này, Sở Tư pháp cũng sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện các Dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động để sớm trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến, nhằm sớm đưa vào triển khai thực hiện./.

Tin mới