mask

UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4027/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình Khuyến nông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thay đổi mô hình kinh tế hộ sang mô hình kinh tế tập thể hợp tác. Xây dựng các mô hình liên kết chuỗi giá trị cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025 ảnh 1
Nhiều mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Bên cạnh đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025 ảnh 2
Nông dân xã Nghi Liên sản xuất rau an toàn trong nhà lưới. Ảnh: Quang An

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025 là 117 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách tỉnh: 99 tỷ 100 triệu đồng, chiếm 84,7%; Kinh phí từ nguồn đối ứng: 17 tỷ 900 triệu đồng, chiếm 15,3%.

Nguồn kinh phí trên bao gồm: Kinh phí xây dựng mô hình (cả chăn nuôi và trồng trọt), tập huấn, thông tin tuyên truyền...Tập trung chuyển giao ứng dựng các tiến bộ KHKT, các loại cây, con giống có chất lượng tốt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tỷ trọng gia tăng trong sản xuất nông nghiệp... Hàng năm tổ chức 1.100 - 12.000 lớp đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho 75.000 cán bộ khuyến nông, cán bộ nông nghiệp cơ sở, nông dân... 

Tin mới