mask

UBND tỉnh Nghệ An thông qua các dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh vốn, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Sáng 3/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11/2020 để nghe và cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết quan trọng.
Sáng 3/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề để nghe và cho ý kiến các dự thảo nghị quyết quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh đã nghe và thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Dư thảo có 3 nhóm điều chỉnh, gồm: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và Điều chuyển, phân bổ số vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư (nguồn vốn chưa phân bổ) và vốn thu hồi tồn ngân chưa phân bổ.

Ông Nguyễn Xuân Đức – Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Xuân Đức - Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cơ bản đồng tình với phương án điều chỉnh và đề nghị cần làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân vì sao những dự án bị rút vốn, kéo dài. Khi bố trí tăng vốn cho các dự án thì cần làm rõ tính xác đáng, trong đó ưu tiên các dự án cần vốn trả nợ, ách yếu, cấp bách.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, việc điều chỉnh nhằm mục tiêu bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, những dự án có khả năng giải ngân và những dự án quan trọng để tập trung hoàn thành, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Các dự án điều chỉnh tăng thì phải tập trung giải ngân hết số vốn theo kế hoạch.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh cũng nghe Quyền Giám đốc Sở KH&ĐT trình bày dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An.

Mục đích ban hành quy định trên làm căn cứ lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và thị xã,các đơn vị sử dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh xác định rõ đặc thù từng vùng miền, từng lĩnh vực để xây dựng bộ tiêu chí phù hợp, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh xác định rõ đặc thù từng vùng miền, từng lĩnh vực để xây dựng bộ tiêu chí phù hợp, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Ảnh: Phạm Bằng

Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết tạo nguồn lực khuyến khích phát triển các vùng, trong đó có tập trung các vùng kinh tế trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời tính toán để bảo đảm cân đối cho các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn một cách hợp lý, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các địa phương trong tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT tiếp thu ý kiến của các thành viên UBND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh xem xét.

"Quan trọng nhất là tổ chức thực hiện làm sao đạt hiệu quả cao nhất với quan điểm bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng đã nghe và thông qua dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Theo dự thảo, huyện Nam Đàn sẽ được hưởng 100% tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện (trừ tiền đất các dự án bất động sản) và được điều tiết theo tỷ lệ: Ngân sách UBND huyện hưởng 70%; ngân sách UBND các xã, thị trấn hưởng 30% để bố trí nguồn vốn đầu tư các dự án, công trình thiết yếu trên địa bàn huyện.

Một góc Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Sách Nguyễn
Một góc Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Sách Nguyễn

Bên cạnh đó, huyện Nam Đàn được hỗ trợ 3.000 tấn xi măng PCB40/năm để nâng cấp, xây dựng đường giao thông nông thôn theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch trong giai đoạn 2021-2025, kinh phí dự kiến khoảng 5.034 triệu đồng/năm.

Tin mới