mask

UBND tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào

(Baonghean.vn) - Tại buổi làm việc, các đại biểu hai bên đã dành thời gian thảo luận, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, bài học rút ra trong quá trình xây dựng các chương trình, kế hoạch chiến lược.

Chiều 1/8, đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào do đồng chí Chăn-tha Kẹo-vong-xay, Phó trưởng phòng Hành chính, Vụ Nghiên cứu Tổng hợp dẫn đầu làm việc với Văn phòng UBND tỉnh.

Ảnh: Mỹ Nga
Tham dự có đồng chí Chu Hữu Bằng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin & Truyền thông, Ngoại vụ. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe giới thiệu khái quát những tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; đồng thời cùng nhau chia sẻ, thảo luận những kinh nghiệm, bài học rút ra trong quá trình xây dựng các chương trình, kế hoạch chiến lược.

Đại diện UBND tỉnh trao quà cho đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Đại diện UBND tỉnh trao quà cho đoàn công tác của Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi gặp, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng công nghệ trong quản lý cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Nghệ An đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử. 

Hiện nay, tỉnh đã triển khai 12 hệ thống lớn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước như: cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành một cửa liên thông, hệ thống trục kết nối liên thông tỉnh, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hệ thống giao ban điện tử, chữ ký số…

Hội nghị dành thời gian trao đổi song phương về kinh nghiệm thu ngân sách; thúc đẩy mức tăng trưởng trong các ngành du lịch, dịch vụ; phát triển cơ sở hạ tầng; thu hút đầu tư...

Tin mới