UBND tỉnh quy hoạch 645 ha trồng mía ở Anh Sơn cho nhà máy đường Sông Con

(Baonghean.vn)- UBND  tỉnh Nghệ An mới điều chỉnh quy hoạch sản xuất mía đối với các nhà máy đến 2020. Công ty CP mía đường Sông Con được quy hoạch 12.057 ha.

Trong đó, tại huyện Anh Sơn là 645 ha.

Cụ thể: Vĩnh Sơn 86 ha, Phúc Sơn 66 ha, Khai Sơn 25 ha, Đức Sơn 273, Bình Sơn 150 ha, Long Sơn 20 ha, Lạng Sơn 10ha, Tào Sơn 15 ha...

a
Nông dân Tân kỳ chăm sóc mía cẩn thận. Ảnh C.L

Trên quy hoạch này, hiện nay Công ty CP mía đường  Sông Con đã sản xuất ổn định, lâu dài ở một số địa phương tại Anh Sơn theo đúng quy hoạch được duyệt.  Một số địa phương đang trồng mía lớn cho  Công ty mía đường Sông Con như:  Vĩnh Sơn 92 ha, Đức Sơn 86 ha, Bình Sơn  136 ha.... Đây là những xã bên kia sông Lam, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Nông dân Anh Sơn thu hoạch mía
Nông dân Anh Sơn thu hoạch mía. Ảnh tư liệu

Ngoài Anh Sơn, hiện nay UBND tỉnh cũng quy hoạch 25 xã ở Tân Kỳ, 10 xã ở Thanh Chương,  8 xã Yên Thành, 3 xã ở Đô Lương thuộc vùng trồng mía cho Công ty CP mía đường Sông Con.

 P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới