mask

UBND tỉnh thảo luận dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX

(Baonghean.vn) - Về xây dựng dự thảo báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu, phải đảm bảo chất lượng, phản ánh được cục diện của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở phân tích, nhận định đó đưa ra được chiến lược cho nhiệm kỳ mới có khả thi, có quyết tâm chính trị cao.

Sáng 7/2, tại phiên họp thường kỳ tháng 1, UBND tỉnh đã nghe dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (phần Kinh tế - xã hội).

UBND tỉnh thảo luận dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX ảnh 1
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng chủ trì. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá, phân tích rõ kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - là cơ quan thường trực tổng hợp - trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Theo dự thảo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà, kinh tế Nghệ An tiếp tục có bước tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư kinh doanh, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được cải thiện. 

UBND tỉnh thảo luận dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và có nhiều mặt chuyển biến tốt.

Tuy nhiên, đến nay Nghệ An vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế còn thấp so với tiềm năng, lợi thế đang có.

Dự báo có 3 chỉ tiêu khó đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra (tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và GRDP đầu người). Công tác cải cách hành chính và năng lực chỉ đạo điều hành, phối hợp của một số cấp, ngành chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả; trình độ năng lực, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu;...

Tại cuộc làm việc, các đại biểu bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã góp ý vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Văn Tám, một trong những nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng, thu ngân sách chưa đạt so với chỉ tiêu là do nhiều dự án trọng điểm, các dự án kỳ vọng chưa thực hiện được. Về phương hướng cho giai đoạn tới, đồng chí đề nghị cần đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm và có giải pháp phát triển kinh tế số.

UBND tỉnh thảo luận dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX ảnh 3
Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Còn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành đề nghị,  giai đoạn tới cần có chiến lược phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Đối với lĩnh vực thu ngân sách, việc đề ra chỉ tiêu, theo đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính cần phân tích cụ thể, thấy rõ được nguồn thu với tinh thần là “đo được, đếm được”.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Độ cũng đã dành thời gian phân tích những chỉ tiêu khó đạt của nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời nêu kiến nghị về một số giải pháp cho nhiệm kỳ tới. 

UBND tỉnh thảo luận dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX ảnh 4
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị, trong xây dựng văn kiện cần căn cứ vào các chỉ tiêu dự kiến không đạt để có đánh giá thấu đáo các nguyên nhân. Căn cứ, cơ sở phân tích để xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho nhiệm kỳ mới;…

Định vị được Nghệ An so với cả nước, khu vực Bắc Trung bộ

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị phải đảm bảo chất lượng, phản ánh được cục diện của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở phân tích, nhận định đó đưa ra được chiến lược cho nhiệm kỳ mới có khả thi, có quyết tâm chính trị cao.

UBND tỉnh thảo luận dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX ảnh 5
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận nội dung cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Từ đó, đồng chí đề nghị phần đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đề cương đã thống nhất, song dữ liệu phải đầy đủ, phân tích sâu, chặt chẽ, để định vị được Nghệ An so với cả nước và khu vực Bắc Trung bộ.

Về phương pháp, cách làm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các ngành, kể cả  thành viên UBND tỉnh và không phải thành viên UBND tỉnh, tổ chức hội nghị của ngành để góp ý vào dự thảo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong nhiệm kỳ 2015 -2020; thảo luận các chỉ tiêu liên quan đến ngành, giải pháp, nhiệm vụ, đột phá trọng tâm, đề xuất, nhận định đánh giá, tình hình, dự báo trong nhiệm kỳ mới.

“Quan trọng là các đồng chí phải thay đổi cách làm. Các đồng chí phải ngồi lại với nhau trong ngành để thống nhất, chứ không phải chỉ giao cho một bộ phận, một phòng, một vài chuyên viên, sau đó ký văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư là không được”.

 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý chỉ rõ trách nhiệm của các sở, ngành trong góp ý xây dựng văn kiện.

Bên cạnh đó, dự thảo văn kiện cần xây dựng cô đọng, song hệ thống phụ lục phải thật chi tiết, đầy đủ, chính xác, làm cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá, dự báo và đưa ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới.

Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới trong văn kiện cần dựa trên cơ sở Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị nhưng câu từ phải cô đọng, thể hiện được quyết tâm, những chiến lược trọng tâm, tập trung cao độ nhất của tỉnh.

Về hệ thống chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đưa ra 3 phương án về tốc độ tăng trưởng để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban Văn kiện đại hội.

Bên cạnh đó, cần quan tâm thêm các chỉ tiêu: năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), thu ngân sách, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tỷ lệ che phủ rừng; chỉ tiêu của y tế gắn với chỉ tiêu của môi trường... 

Về trọng tâm, trọng điểm đột phá, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị cần lưu ý giải pháp, cơ chế phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa, lớn; tạo môi trường, hành lang thông thoáng... vì đây là lực lượng đi tiên phong tạo giá trị gia tăng, của cải vật chất lớn cho xã hội…

Tin mới