mask

UBND tỉnh thu hồi hơn 28 ha đất của Lâm trường Cô Ba giao cho huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 26/6 thu hồi đất của Lâm trường Cô Ba thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu với tổng diện tích 280.696,7m2 (hơn 28 ha).
Diện tích rừng ở huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy
Diện tích rừng ở huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Duy

Trong đó có 150.696,7 m2 đất rừng sản xuất và 130.000 m2 đất đồi núi chưa sử dụng. 

Lâm trường Cô Ba thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu đã có văn bản trả lại diện tích đất trên và quỹ đất này không nằm trong phương án sử dụng đất sau khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ - CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. 

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ký giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho UBND huyện Quỳ Châu để quản lý, sử dụng theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn việc giao rừng, cho thuê rừng (đối với quỹ đất lâm nghiệp có rừng) để UBND huyện Quỳ Châu tổ chức thực hiện theo quy định. 

UBND huyện Quỳ Châu quản lý toàn bộ diện tích đất đã thu hồi trên địa bàn nêu trên để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Tin mới