mask

UBND tỉnh trả lời về phương án khắc phục ô nhiễm môi trường ở Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm có phương án khắc phục ảnh hưởng của Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên đối với sức khoẻ của người dân và môi trường sống xung quanh.
0:00 / 0:00
0:00

Trả lời:

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên gồm Bãi chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên và Nhà máy xử lý rác thải Ecovi.

- Bãi chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên do Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý, vận hành; được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1449/QĐ-BKHCNMT ngày 9/7/2002.

- Nhà máy xử lý rác thải Ecovi của Chi nhánh Công ty cổ phần Galax tại Nghệ An: Từ ngày 21/3/2020, Nhà máy đã dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1606/UBND-CN ngày 21/3/2020. Hiện nay, Chi nhánh Công ty cổ phần Galax tại Nghệ An tiếp tục dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện các thủ tục để điều chỉnh thay đổi công nghệ, công suất của dự án.

UBND tỉnh trả lời về phương án khắc phục ô nhiễm môi trường ở Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên ảnh 1

Bãi rác Nghi Yên. Ảnh tư liệu: Thuỳ Chi

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban quản lý KKT Đông Nam và địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường, tái định cư tại Khu liên hợp nói chung và Bãi chôn lấp nói riêng; như: thành lập nhiều Đoàn kiểm tra; Tổ giám sát, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị: 762.019.000 đồng với hành vi xả nước thải vượt QCVN ra môi trường…

Ngày 08/6/2022, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị đã khởi công xây dựng ô chôn lấp 4A và 4B để đảm bảo xử lý toàn bộ rác thải được tiếp nhận. Ngoài ra, dưới sự kiểm tra, đôn đốc, giám sát của các ngành, các cấp trong thời gian, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cơ bản đã vận hành bãi chôn lấp theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Vì vậy môi trường tại Bãi chôn lấp đến nay đang có xu hướng tốt hơn.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Bãi chôn lấp chất, trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành xử lý rác thải và công tác đảm bảo môi trường tại Bãi chôn lấp; Khẩn trương tiến hành các thủ tục bàn giao để sớm đưa vào hoạt động, xử lý toàn bộ lượng nước rỉ rác tại Khu liên hợp đạt QCVN 25:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp) trước khi thải ra môi trường; Chủ động phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc giải quyết các vấn đề có liên quan đảm bảo Khu liên hợp được hoạt động thường xuyên, liên tục.

Tin mới