mask

UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu về an toàn đường thủy

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa có công văn số 7445 yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo Nghệ An về an toàn tại các bến đò ngang. 

Nội dung công văn nêu: Báo điện tử Báo Nghệ An ngày 26/9/2016 có bài “Nhiều nỗi lo ở các bến đò ngang”, phản ánh về nỗi lo ở các bến đò ngang, phương tiện còn hạn chế, không đảm bảo an toàn.

Đường lên xuống bến đò Rú Nguộc (Ngọc Sơn, Thanh Chương) không có lan can phòng hộ.
Đường lên xuống bến đò Rú Nguộc (Ngọc Sơn, Thanh Chương) không có lan can phòng hộ.
Chuyến đò ngang Vạn Rú (Khánh Sơn, Nam Đàn).
Chuyến đò ngang Vạn Rú (Khánh Sơn, Nam Đàn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền yêu cầu: Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, kiểm tra, xem xét nội dung phản ánh nêu trên của Báo điện tử Nghệ An; nếu đúng thì kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm và cấm xuất bến đối với các phương tiện vận tải hành khách đường thủy không đủ điều kiện về an toàn; yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 16/10/2016.

P.V

Tin mới