mask

Ưu tiên cán bộ trẻ, có năng lực cho MTTQ các cấp

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại cuộc làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh chiều ngày 13/12 để đánh giá công tác mặt trận năm 2018, những vấn đề cần quan tâm.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì cuộc làm việc. Các đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự Ảnh: Mai Hoa 

Hỗ trợ hơn 9.500 gia đình đặc biệt khó khăn

Báo cáo với đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, năm 2018, bám sát chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và tình hình thực tế của địa phương, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham gia vào nhiều nội dung, phần việc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nổi bật, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua nhiều biện pháp, giải pháp tuyên truyền, vận động, gắn với kiên quyết đấu tranh đối với các phần tử cực đoan chống phá, chia sẻ khối đại đoàn kết.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục chỉ đạo MTTQ các cấp chủ trì triển khai hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với nhân dân trên diện rộng ở cả 480 xã, thị trấn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi gia đình chức sắc, chức việc tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi gia đình chức sắc, chức việc tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, MTTQ cấp xã quan tâm giám sát sau đối thoại để đảm bảo các kiến nghị, bức xúc của cử tri được giải quyết, đảm bảo hiệu quả của đối thoại. Từ đó, góp phần hạn chế đơn thư, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

MTTQ tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo phát huy vai trò hoạt động của các tổ tự quản ở khu dân cư, nhằm huy động sức mạnh, sự đồng thuận của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư giàu mạnh, đảm bảo an ninh trật tự.

Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở cũng đã tăng cường phối hợp với các thành viên và lựa chọn các nội dung, phần việc cụ thể tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới, như: phối hợp hỗ trợ nguồn lực xóa nhà ở tạm bợ; giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự…

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cũng có những đổi mới trong cách thức huy động nguồn lực, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã vận động hơn 93 tỷ đồng, trong đó chương trình Tết vì người nghèo hơn 65 tỷ đồng và quỹ người nghèo hơn 27 tỷ đồng. Và hiện tại, Ủy ban MTTQ tỉnh đang xây dựng đề án trình UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ đối với hơn 9.500 hộ gia đình đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền chia sẻ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền chia sẻ với đoàn công tác một số đặc thù của tỉnh Nghệ An.

Chú trọng công tác cán bộ 

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền chia sẻ với đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về những đặc thù, khó khăn của Nghệ An. Đó là diện tích rộng lớn, trong đó có 11 huyện và thị xã miền núi, đồng bào dân tộc; có 419 đường biên giới và 45 vạn đồng bào dân tộc, 28 vạn đồng bào công giáo.

Mặc dù vậy, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, tuyên truyền, vận động, cổ vũ nhân dân thực hiện các phong trào thi đua. Năm 2018 Nghệ An tiếp tục có bước phát triển toàn diện với 27/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh Nghệ A trong việc định hướng và giúp đỡ Nghệ An phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo nguồn lực tổng hợp, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh theo tin thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Khôi chia sẻ với đoàn công tác nhiều kinh nghiệm quý của Nghệ An trong viêc xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Mai Hoa
Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Khôi chia sẻ với đoàn công tác nhiều kinh nghiệm quý của Nghệ An trong việc xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở khảo sát thực tiễn tại xã Hưng Tân, làm việc với huyện Hưng Nguyên trong buổi sáng và nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác mặt trận năm 2018 của Ủy ban MTTQ tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo và hiệu quả hoạt động trên nhiều mặt của MTTQ các cấp ở Nghệ An.

Khẳng định, các hoạt động của MTTQ hướng tới mục tiêu phát huy dân chủ gắn với kỷ cương trong xã hội, bởi vậy, Ủy ban MTTQ các cấp Nghệ An cần tiếp tục trăn trở, đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm khơi dậy lòng yêu nước và sự ủng hộ của nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy kiến nghị với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có hướng dẫn để đảm bảo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp bộ máy. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy kiến nghị với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có hướng dẫn để đảm bảo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp bộ máy. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó là tăng cường lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời phát hiện những bất cập trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước các cấp để kịp thời kiến nghị sửa đổi, để các chủ trương, chính sách ban hành đảm bảo hài hòa lợi ích.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cũng yêu cầu tỉnh cần quan tâm nâng định mức chi hoạt động cho cấp xã và kinh phí hỗ trợ hoạt động giám sát của MTTQ các cấp ở địa phương.

Cùng với đó, cần quan tâm chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp, trong đó chú trọng công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới, ưu tiên cơ cấu người trẻ, có trình độ, năng lực công tác, để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong nhiệm kỳ mới.

Tin mới