Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Danh sách chính thức 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại tỉnh Nghệ An ở 5 đơn vị bầu cử đã được Ủy ban bầu cử tỉnh quyết định công bố chiều 28/4/2021.

Chiều 28/4, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Nghị quyết số 91/NQ-UBBC Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết này được ban hành theo căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13, tại Khoản 7, Điều 57 quy định: "Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử ở tỉnh phải công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình theo quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia".

DANH SÁCH 23 ỨNG CỬ VIÊN CHÍNH THỨC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ỨNG CỬ TẠI NGHỆ AN

Tin mới