mask

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngày 17/7, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín trong cộng đồng dân cư và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Con Cuông.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà có 3 người có uy tín trong cộng đồng dân cư bao gồm: ông Vi Văn Phúc người dân tộc Thái ở khối 2 thị trấn Con Cuông, ông Sầm Văn Kháng người dân tộc Nùng ở bản Trung Hương xã Yên Khê và ông Lô Văn Biểu người dân tộc Thái ở bản Đình xã Chi Khê. 

Đây là những nhân tố quan trọng trong việc tuyên truyền các đường lối chính sách chủ trương của Đảng tới cộng đồng dân cư có hiệu quả, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua ở địa phương; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo ở Thạch Ngàn do BMTTQ phối hợp với ngân hàng Việt Nam Thương Tín hỗ trợ.Ảnh: Tường Vi
Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo ở xã Thạch Ngàn. Ảnh: Tường Vi
Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đi thăm và trao tiền hỗ trợ 50 triệu đồng (được trích từ nguồn quỹ hỗ trợ của Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An) cho 2 hộ nghèo xây dựng nhà mới ở tại xã Thạch Ngàn, là hộ gia đình ông Lữ Văn Hòa ở bản Tổng Xan và gia đình ông Hà Đại Ngoan ở bản Đồng Tâm. Ngoài được hỗ trợ kinh phí, 2 gia đình được các đoàn thể ở địa phương giúp đỡ ngày công xây dựng, đến nay 2 ngôi nhà đại đoàn kết đã hoàn thành; tạo điều kiện cho các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo./.

Tin mới