mask

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 22/12, tại nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành cao.

Theo Báo cáo thẩm tra dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất sửa đổi Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng theo hướng quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không được lập riêng mà là nội dung trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng theo Mục 24, Phụ lục 1 của Luật Quy hoạch.

Đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế cũng tán thành với Tờ trình của Chính phủ về việc sửa đổi Pháp lệnh Quản lý thị trường theo hướng bỏ từ “quy hoạch”.

Theo giải thích của Chính phủ, quy định về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch và việc lập quy hoạch này là hành vi bị cấm theo quy định của Luật Quy hoạch.

Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được sửa đổi, bổ sung theo hướng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan.

Theo Luật Quy hoạch, quy hoạch các công trình ghi công liệt sỹ sẽ không được lập riêng mà sẽ là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề nghị của Chính phủ.

Pháp lệnh Thư viện được sửa đổi, bổ sung theo hướng: Nội dung quản lý Nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác.

Theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch thư viện không được lập riêng. Đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế nhất trí với nội dung đề xuất này của Chính phủ.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Pháp luật thống nhất với Ủy ban Kinh tế, dự thảo Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch./.

Tin mới