mask

Vai trò Mặt trận Tổ quốc trong triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT

(Baonghean) - Ngày 15/3, Ủy ban MTTQ tỉnh và BHXH Nghệ An ký kết chương trình phối hợp công tác trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, kỳ vọng đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và đảm bảo an sinh xã hội.

UBMTTQ tỉnh và BHXH tỉnh ký kết chương trình phối hợp.
UBMTTQ tỉnh và BHXH tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

Sự gặp nhau của trách nhiệm 

Hơn 80 năm qua, với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ và các đoàn thể trực thuộc đã phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. 

Bên cạnh đó, Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định, BHXH, BHYT là hai chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Xuất phát từ những yêu cầu khách quan đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và BHXH Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp công tác số 13/CTPH-MTTW-BHXHVN ngày 11/12/2015 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016 – 2020, phấn đấu mục tiêu ít nhất 80% người dân tham gia BHYT, 50% người lao động tham gia BHXH trong năm 2020 như Nghị quyết 21 đề ra. 

Tại buổi lễ ký kết chương trình phối hợp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: “BHXH, BHYT có vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị với đất nước, với người dân; khi ốm đau người dân không quá lo lắng về thuốc men, về hưu có chỗ dựa, bảo đảm an sinh xã hội. Như vậy, BHXH, BHYT có vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị với đất nước, với người dân, người lao động nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Trong khi đó, MTTQ có vai trò, trách nhiệm chính trị góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời cũng đảm bảo ổn định chính trị, xã hội. Đây là sự gặp nhau của trách nhiệm chính trị, của tình cảm với người dân, người lao động giữa MTTQ và BHXH Việt Nam”. 

Đến nay, tỷ lệ đóng BHYT ở nước ta đạt gần 74% dân số, trong đó hơn một nửa là do Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người nghèo và người thuộc hộ cận nghèo tham gia. Để thực hiện thành công các mục tiêu về BHXH, BHYT mà Đảng ta đã đề ra trong Nghị quyết số 21, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các tổ chức chính trị, xã hội, và toàn thể nhân dân. Với chương trình phối hợp này, MTTQ sẽ cùng các tổ chức thành viên hiệp thương vận động nhân dân trên địa bàn nâng từng chỉ số BHYT, BHXH, vận động tự nguyện tham gia BHXH ở địa bàn từng phường, xã, khu vực đô thị để năm 2016 có các mô hình điển hình và chỉ tiêu để làm cơ sở cho các năm sau…

Chi trả chế độ BHXH cho người dân tại xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn).
Chi trả chế độ BHXH cho người dân tại xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn).

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Ông Lê Trường Giang -  Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Những năm qua, công tác BHXH, BHYT ở Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức BHXH tỉnh.

Vì vậy, đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 76,95% dân số tham gia BHYT (cao hơn mức bình quân chung của cả nước), đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày một tăng, công tác quản lý thu BHXH, BHYT ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện. Việc giải quyết chính sách, chế độ BHXH, BHYT cũng kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ngành vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, đối tượng tham gia BHXH, BHYT có tăng nhưng còn chậm. Số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tăng không nhiều do nhận thức cũng như khả năng tiếp cận chính sách của người dân còn nhiều hạn chế…

Bên cạnh đó, năm 2016 là năm có nhiều bước ngoặt đối với ngành BHXH. Cụ thể, đây là năm đầu của kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) thực hiện kế hoạch của ngành; là năm đầu triển khai Luật BHXH sửa đổi, liên thông khám chữa bệnh BHYT tuyến huyện, và cũng là năm đầu tiên thực hiện việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế…

Do vậy, công tác BHXH, BHYT của tỉnh sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, BHXH tỉnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt là cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra. Và chương trình phối hợp được ký kết vừa qua là sự cụ thể hóa chương trình phối hợp công tác số 13 giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và BHXH Việt Nam được ký kết vào cuối năm 2015.

Trước khi có chương trình phối hợp, MTTQ các cấp và ngành BHXH cũng có những hoạt động phối hợp nhất định trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở cơ sở. Bà Hoàng Thị Chín - Giám đốc BHXH huyện Yên Thành cho biết: “Ở Yên Thành, do đặc thù có đông giáo dân, tỷ lệ hộ cận nghèo cao nên những năm qua, công tác vận động người dân tham gia BHYT gặp không ít khó khăn, đặc biệt là ở vùng giáo. Tuy nhiên, trong các buổi vận động, nhờ sự tham gia của cán bộ mặt trận các cấp nên những năm qua, công tác vận động người dân vùng giáo tham gia BHYT rất hiệu quả, tỷ lệ học sinh con em giáo dân tham gia BHYT đạt trên 95%”.

Còn ông Lê Minh Sơn - Chủ tịch UBMTTQ huyện Thanh Chương khẳng định: “Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Thanh Chương đã có nhiều đổi mới, được các tầng lớp nhân dân đồng tình cao, thể hiện rõ qua các kỳ tiếp xúc cử tri. Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện đã phối hợp với BHXH huyện trong các kỳ tiếp xúc cử tri, cử các cán bộ có năng lực, nghiệp vụ cùng đi và đã xử lý một cách kịp thời, có trách nhiệm nên đến nay những hạn chế trên đã được khắc phục. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng, chương trình phối hợp này sẽ được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và đảm bảo an sinh xã hội”. 

Tại lễ ký kết, các nội dung phối hợp đã được 2 đơn vị thống nhất, đó là: UBMTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động đoàn viên, hội viên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đưa nội dung vận động "Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế" vào tiêu chí, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hằng năm. Trước mắt, năm 2016 thực hiện cuộc vận động tại 34 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và 109 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác mặt trận các cấp để thực hiện việc vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT; Cung cấp thông tin, tài liệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An  góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo các văn bản liên quan đến chính sách BHXH, BHYT.  

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: “Sau lễ ký kết, UBMTTQ tỉnh và BHXH tỉnh Nghệ An sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phối hợp của từng năm, đặc biệt là chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế vận động “Toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế”. Chúng tôi tin tưởng với chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020, MTTQ các cấp sẽ góp phần cùng với ngành BHXH Nghệ An nỗ lực, quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu năm 2016 đạt tỷ lệ trên 78% dân số, đến cuối năm 2020 đạt trên 80,7% dân số tham gia BHYT mà UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 81/KH-UBND.VX ngày 4/2/2016 triển khai thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”.

Minh Quân

Tin mới