Vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quỳ Châu đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trong cộng đồng.

Lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới

Bản Kiềng là một bản thuần nông của xã Châu Bính (Quỳ Châu), có 169 hộ với 781 nhân khẩu, 100% là dân tộc Thái. Từ khi được bầu làm Bí thư Chi bộ bản, bà Sầm Thị Lan, là người uy tín trong bản đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách.

Người uy tín ở thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở đường để xây dựng NTM. Ảnh: Thu Hương ảnh 1

Người uy tín ở thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu) tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở đường để xây dựng NTM. Ảnh: Thu Hương

Đặc biệt, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), bà Sầm Thị Lan đã tích cực vận động các hộ dân trong bản hiến 186m2 đất, 51m bờ rào và hàng trăm cây cối với tổng giá trị 350 triệu đồng; đóng góp tiền và ngày công để hoàn thành 3,2 km đường giao thông nông thôn, chỉnh trang lại nhà văn hóa cộng đồng bản, làm sân bóng chuyền và sân bóng đá của bản...

Bên cạnh đó, bà Lan luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động gia đình và bà con trong bản tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, lao động, sản xuất tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh hay đi xuất khẩu lao động... Nhờ đó, đời sống và thu nhập của người dân trong bản ngày càng được nâng lên. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người trong bản đạt 25 triệu đồng/năm thì đến năm 2021 thu nhập đã tăng lên 40 triệu đồng/người/năm.

Là một trong những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Thung Khạng, xã Châu Bình (Quỳ Châu), ông Vi Văn Châu không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế mà còn là tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, cộng đồng tham gia ủng hộ và đóng góp xây dựng NTM.

Ông Châu chia sẻ: “Nhận thấy đời sống của nhân dân trong thôn còn khó khăn, nhiều tập tục lạc hậu đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tôi cùng các đồng chí trong Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn kiên trì vận động nhân dân từng bước thay đổi tư duy, nhận thức. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền với nhiều hình thức làm sao để người dân không tự ti mà tự giác tham gia thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí về giao thông và hộ nghèo”.

Phát huy vai trò và trách nhiệm với cộng đồng, ông Châu thường xuyên gặp gỡ, động viên bà con nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết; tuyên truyền cho bà con thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới... Để đạt được những kết quả trên, bản thân ông thường xuyên nghiên cứu, học tập qua sách, báo và trao đổi, học tập kinh nghiệm với những người có uy tín khác để nâng cao hiểu biết, nhất là nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Ông Lang Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính (Quỳ Châu) chia sẻ: Một trong những yếu tố quyết định thành công trong xây dựng NTM là tinh thần đoàn kết của người dân và người có uy tín chính là những sợi dây kết nối. Với tinh thần "mưa dầm thấm lâu", các chương trình, dự án đều từ sự đồng thuận của nhân dân mà hoàn thành; 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM của địa phương nhờ đó đều đã đạt, là bước đà quan trọng đưa xã Châu Bính cán đích NTM vào năm 2021.

Cầu nối gắn kết “ý Đảng - lòng Dân”

Quỳ Châu là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An; dân số 60.809 người, trong đó, dân số đồng bào dân tộc thiểu số 47.682 người, chiếm 78,4% (chủ yếu là dân tộc Thái). Năm 2021, số người có uy tín trên địa bàn huyện Quỳ Châu được UBND tỉnh công nhận là 144 người, là những già làng; trưởng dòng họ, tộc trưởng; trưởng khối, bản; cán bộ nghỉ hưu;...

Người uy tín ở bản Thung Khạng, xã Châu Bình (Quỳ Châu) tuyên truyền về các mô hình phát triển kinh tế ở địa phương. Ảnh: Thu Hương ảnh 2

Người uy tín ở bản Thung Khạng, xã Châu Bình (Quỳ Châu) tuyên truyền về các mô hình phát triển kinh tế ở địa phương. Ảnh: Thu Hương

Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đã mang lại hiệu quả rất thiết thực; đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Điển hình có nhiều gia đình người có uy tín đã áp dụng thành công mô hình kinh tế trang trại, không những cho gia đình mình thoát nghèo mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, giúp nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo làm giàu.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đội ngũ người uy tín tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đi đầu trong hưởng ứng, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 2/11 xã (xã Châu Tiến, Châu Bính) và 30 bản đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí... Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng cao, từ 4,6 triệu đồng năm 2005 lên 42,3 triệu đồng năm 2021.

Trong giữ gìn quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, người uy tín đã tích cực tham gia, vận động người dân trên địa bàn xây dựng, triển khai nhiều mô hình thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", như mô hình: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Quản lý, giáo dục con em không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”, “Tự quản trong dòng họ”…

Để xây dựng lực lượng, chăm lo, động viên người có uy tín tiêu biểu, tích cực tham gia hoạt động các phong trào, hàng năm, UBND huyện đã triển khai, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; biểu dương, khen thưởng, ghi nhận những công lao đóng góp của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; quan tâm kịp thời chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn..

Để người uy tín là cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín để động viên, khích lệ người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; kịp thời biểu dương, khen thưởng khi người có uy tín có thành tích xuất sắc; vận động, bố trí công việc cho người có uy tín tham gia công tác cùng chính quyền, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội ở cơ sở, nhằm phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, phản ánh kịp thời với chính quyền địa phương, Đảng, Nhà nước; tổ chức các đoàn đi học tập các mô hình tiên tiến ở các địa phương, nhằm động viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước để họ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào ở các khu dân cư

Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu

Tin mới