mask

Vận dụng tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giảng dạy lý luận chính trị

(Baonghean.vn) - “Tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những giá trị lớn đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hôm nay” là chủ đề Hội thảo khoa học do Trường Chính trị tỉnh tổ chức chiều 4/5.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện các ban đảng của Tỉnh ủy; Trường Đại học Vinh.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa khẳng định, trong kho tàng Di sản văn hóa dân tộc Việt Nam và nền tảng lý luận cách mạng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh có một vị trí đặc biệt quan trọng.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Thị Hồng Hoa trao tặng quà cho các cán bộ các Trung tâm bồi dưỡng chính trị nghỉ hưu và chuyển công tác. Ảnh Thanh Lê
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, việc khai thác, quán triệt và vận dụng những giá trị quý báu trong tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc nhằm nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới như tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng thời thông qua đó góp phần tích cực, hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đây cũng là hoạt động hết sức cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh.

Các đại biểu trao đổi các nội dung tham luận tại Hội thảo. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu trao đổi các nội dung tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

“Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm tập hợp những nghiên cứu sâu hơn về các giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua hội thảo, tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, các giảng viên, tạo diễn đàn khoa học bổ ích, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như vận dụng vào công tác thực tế của mỗi cán bộ, giảng viên nhằm vận dụng tư duy lý luận của Người vào việc nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, để công tác giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị ngày càng có hiệu quả cao hơn, thành công hơn”, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hoa khẳng định.

Giảng viên Trường Chính trị trao đổi với học viên. Ảnh Thanh Lê
Giảng viên Trường Chính trị trao đổi với học viên. Ảnh: Thanh Lê

Hội thảo đã nhận được 27 bài viết của các tác giả, các ý kiến phát biểu trao đổi trực tiếp tại hội thảo của nhiều nhà khoa học, khách mời từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Đại học Vinh, các cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

Trong đó, các tham luận tập trung trao đổi những nội dung: Khẳng định giá trị khoa học, cách mạng trong tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di sản lý luận cách mạng của Đảng; Tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, tầm vóc của lý luận chính trị và công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; Tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung, phương châm, mục tiêu của công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng lý luận chính trị trong thực tiễn cách mạng.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận chia sẻ những khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay. Từ đó, các đại biểu dự hội thảo đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay theo tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin mới