Văn phòng tỉnh, thành ủy chủ động tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đề nghị, Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Chiều 9/1, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy nhằm thông báo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các cục, vụ, trung tâm trực thuộc.

Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Hồ Đức Ái ảnh 1
Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Hồ Đức Ái

Năm 2019, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn bản hóa kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận các phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt; các cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư. 

Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao. Đến nay, hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy đã thực hiện đạt trên 90% công việc trong chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn
Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

Văn phòng các tỉnh, thành ủy cơ bản đã triển khai xong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Năm 2019, Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy đã đoàn kết, phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc", khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, chất lượng được nâng lên; tiếp tục khẳng định vị thế, sự tín nhiệm của cấp ủy đối với văn phòng.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cấp ủy tổ chức, điều hành tốt công việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy đề ra.

Các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Tin mới