Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018

Vật cù tại Lễ hội đền Bạch Mã 2018.

(Baonghean.vn) - Vật cù tại Lễ hội đền Bạch Mã 2018.
Vật cù tại Lễ hội đền Bạch Mã 2018. Ảnh: Nguyễn Mai Hoa
Vật cù tại Lễ hội đền Bạch Mã 2018. Ảnh: Nguyễn Mai Hoa