mask

Về hưu năm 2022, đóng bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

(Baonghean.vn) - Hỏi: Tôi nam giới, đã đóng BHXH được 35 năm. Xin hỏi: Năm 2022, tôi đủ tuổi nghỉ hưu. Vậy, về hưu tôi đã được hưởng lương hưu tối đa hay chưa? (leluongnam62@gmail.com).
Chi trả lương hưu tại nhà cho người dân
Chi trả lương hưu tại nhà cho người dân. Ảnh: Đức Anh

Trả lời:  

Điều 74 trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng.

Theo đó, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm Bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu năm 2022 sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội, đây là tỷ lệ tối đa. Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm Bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Trong trường hợp người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy, những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

Như vậy, bạn đã đóng BHXH được 35 năm, nếu đã đủ điều kiện nghỉ hưu sẽ được hưởng mức tối đa 75%./.

Tin mới