mask

Vì đâu Mặt trận Tổ quốc khó thực hiện chức năng giám sát?

(Baonghean) - Nhiều ý kiến cho rằng, để việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên có hiệu quả thì phải bắt nguồn từ hai phía.

MTTQ huyện Yên Thành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng NTM.. Ảnh: Mai Hoa
MTTQ huyện Yên Thành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng NTM.. Ảnh: Mai Hoa

"Nhìn từ thực tiễn, mặc dù Đảng đã quy định rõ chức năng cho MTTQ và các thành viên trong hoạt động giám sát, phản biện, nhưng cho đến nay, sau 3 năm triển khai, MTTQ tỉnh vẫn chưa thực hiện giám sát, phản biện một văn bản nào do Tỉnh ủy ban hành".

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Trưởng ban Dân chủ pháp luật (MTTQ tỉnh) 

Phía cấp ủy, chính quyền phải thực sự mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp từ MTTQ nhằm làm cho hoạt động lãnh đạo, quản lý và những người lãnh đạo, quản lý ngày càng tốt hơn, tránh được những sai lầm, khuyết điểm; từ đó tạo điều kiện để MTTQ tiếp cận, nắm bắt các thông tin, các hoạt động cũng như chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Trưởng ban Dân chủ pháp luật (MTTQ tỉnh) cho rằng theo quy định, hàng năm MTTQ xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện đều phải thông qua cấp ủy, chính quyền để xin ý kiến. Đây là vấn đề bất cập và “gây khó” MTTQ và các thành viên trong việc thực hiện chức năng này; bởi cho dù MTTQ và các thành viên muốn giám sát, phản biện một số nội dung, lĩnh vực nhưng cấp ủy, chính quyền không đồng tình thì cũng không thể tiến hành. 

Người dân đóng góp ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ thành phố Vinh tổ chức. Ảnh: Mai Hoa
Người dân đóng góp ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ thành phố Vinh tổ chức. Ảnh: Mai Hoa

Về phía MTTQ và các tổ chức thành viên cần phải vươn lên, chủ động đổi mới, sáng tạo về phương thức, cách thức hoạt động theo hướng bám cơ sở, gần dân, sát dân, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để phản ánh, đề xuất, góp ý cho Đảng, chính quyền; tránh hành chính hóa trong hoạt động MTTQ.

Đồng thời đa dạng hóa hình thức góp ý, trong đó chú trọng tổ chức các diễn đàn, hoạt động giao lưu, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân bằng tinh thần cầu thị. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ chủ trì và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, từng ngành. 

Theo các đồng chí Phạm Bá Hào - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai  và Nguyễn Đình Cát - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vinh, để MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt và hiệu quả hơn chức năng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đảng và Nhà nước cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ MTTQ. Mặt khác, cũng cần đảm bảo kinh phí cho MTTQ các cấp hoạt động, nhất là trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện. 

Nhìn từ thực tiễn, đồng chí Nguyễn Đức Thành - Trưởng ban Dân chủ pháp luật (MTTQ tỉnh) cho rằng: Mặc dù Đảng đã quy định rõ chức năng cho MTTQ và các thành viên trong hoạt động giám sát, phản biện, nhưng cho đến nay, sau 3 năm triển khai, MTTQ tỉnh vẫn chưa thực hiện giám sát, phản biện một văn bản nào do Tỉnh ủy ban hành.

Minh Chi

Tin mới