mask

Video: 60 cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An chi viện cho Bình Dương chống dịch

(Baonghean.vn) - Thời gian 60 y, bác sĩ tham gia hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương lần này bắt đầu từ ngày 28/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của Bộ Y tế.

Tin mới