mask

Video bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10

(Baonghean.vn) - Ngày 17/5, Hội nghị lần thứ 10 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII trọng thể khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu khai mạc, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của hội nghị.
Nhập mô tả video

Tin mới