mask

“Viết như gà bới”: Ông Putin tự trào lộng về nét chữ của mình

Tại cuộc họp của Hội đồng lập pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói đùa về chữ viết của mình. Ông Putin nói rằng chính ông cũng không thể luận ra mình đã viết gì.
“Viết như gà bới”: Ông Putin tự trào lộng về nét chữ của mình ảnh 1

 Trong thời gian cuộc họp với Hội đồng lập pháp, nguyên thủ quốc gia Nga theo thói quen đã vạch những dòng ghi chú để sau đó bình luận về đề xuất của các thượng nghị sĩ và đại biểu Quốc hội. Khi đang phát biểu, có lúc ông Putin đã phải ngừng lại chút ít để hiểu chữ viết của chính mình.

"Tôi viết như gà bới ấy, tự tôi cũng chẳng luận ra được. Tôi vội vì có rất nhiều đề xuất thú vị", — ông nói đùa.

Sau vài giây, ông Putin tiếp tục phát biểu.

Tin mới