mask

VietinBank: Tiên phong cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến

(Baonghean) - Thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, thanh toán hành chính công trực tuyến nói riêng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Ý thức được tầm quan trọng của dịch vụ, hiện nay, VietinBank là ngân hàng đầu tiên đầu tư mọi nguồn lực đồng hành với các UBND tỉnh, thành phố trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt mang đến nhiều lợi ích cho mỗi quốc gia: thu hút các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội; tăng nguồn vốn cho đầu tư, góp phần giảm lạm phát, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm kinh tế. 

Giao dịch tại Vietinbank chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền
Giao dịch tại Vietinbank chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định số 2545/QĐ-TTg). Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, thay đổi dần tập quán sử dụng các phương tiện thanh toán trong xã hội, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông...; hướng tới đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công vụ của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; ứng dụng phương thức thanh toán điện tử tiên tiến đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp công để thực hiện việc thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính, dịch vụ công y tế, giáo dục, giao thông và các dịch vụ công khác.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt góp phần thực hiện thành công Quyết định số 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, VietinBank đã không ngừng nâng cấp và triển khai các giải pháp thanh toán như: Dịch vụ thanh toán thông thường (chuyển tiền, nộp ngân sách nhà nước, chi lương…); thu hộ, chi hộ các khoản phí, lệ phí cho các cơ quan hành chính nhà nước: thu hộ trực tuyến hoặc thu hộ qua các kênh thanh toán của VietinBank (quầy, InternetBanking…); giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đặc thù cho các đơn vị sự nghiệp (thanh toán viện phí, thanh toán học phí…). 

Với giải pháp thu dịch vụ công online tại cổng dịch vụ công trực tuyến, người dân, doanh nghiệp, có thêm nhiều lựa chọn phương thức thanh toán như thanh toán ngay tại website, chuyển tiền qua internetbanking, POS... Người dân, doanh nghiệp có thể thanh toán được phí dịch vụ công mọi lúc mọi nơi 24/24h, tiết giảm thời gian, chi phí đi lại, thông tin xử lý hồ sơ được cập nhật kịp thời, kết quả thu phí được phản hồi ngay lập tức.

Đối với sở, ban, ngành, VietinBank hỗ trợ cập nhật số phí thu, giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, tăng cường chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. VietinBank hỗ trợ sở, ban, ngành báo cáo, tra soát để quản lý nguồn thu phí, lệ phí từ nhiều kênh khác nhau, góp phần quản lý nguồn thu hiệu quả. Ngoài ra, giải pháp còn hướng tới tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ tỉnh xây dựng chính phủ điện tử.

Thanh toán không dùng tiền mặt đang là mục tiêu hướng tới của Vietinbank. Ảnh: Thu Huyền
Thanh toán không dùng tiền mặt đang là mục tiêu hướng tới của Vietinbank. Ảnh: Thu Huyền

Hiện nay, việc triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có giải pháp thu hộ phí, lệ phí dịch vụ hành chính công trực tuyến, đang được tỉnh Nghệ An quan tâm thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả triển khai, vừa qua, tại cuộc họp triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại giao: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp VietinBank làm việc với các sở, ban, ngành để khảo sát về điều kiện đáp ứng, lựa chọn và thống nhất về cách thức triển khai, loại hình dịch vụ ứng dụng, lập kế hoạch kết nối hệ thống hành chính công trực tuyến của tỉnh với hệ thống thanh toán của VietinBank để triển khai giải pháp thanh toán trực tuyến và lựa chọn đơn vị triển khai thí điểm giải pháp thu hộ phí, lệ phí hành chính công trực tuyến.

Trước mắt, thực hiện làm việc khảo sát và triển khai các dịch vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án. Các sở, ban, ngành bố trí lịch làm việc và chịu trách nhiệm về nội dung triển khai; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và VietinBank để kết nối thực hiện chương trình, đảm bảo hiệu quả và đạt mục tiêu yêu cầu đề ra.

Bà Nguyễn Hồng Vân - thành viên HĐQT VietinBank khẳng định: Với nền tảng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin tốt nhất hiện nay và với khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thanh toán ưu việt, VietinBank tin tưởng hoàn toàn đáp ứng và đồng hành cùng UBND tỉnh Nghệ An triển khai đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. VietinBank là ngân hàng đầu tiên đầu tư mọi nguồn lực đồng hành với các UBND tỉnh, thành phố trong việc cung cấp giải pháp thu dịch vụ hành chính công ngay tại website dịch vụ công của tỉnh, góp phần triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cũng như tiến tới xây dựng thành công chính phủ điện tử và thành phố thông minh trong tương lai.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng

Chính phủ Điện tử (e-Government) là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để các cơ quan của Chính quyền từ trung ương và địa phương đổi mới, làm việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn; cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức; và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý Nhà nước.

Thu Huyền

Tin mới