mask

Vợ chồng táo giao thông Chí Trung bầu cử ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng  22/5, vợ chồng Chí Trung – Ngọc Huyền tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4 Phường Trường Thi - Thành phố Vinh

Trong chuyến lưu diễn các tỉnh Miền Trung vợ chồng nghệ sỹ Chí Trung và Ngọc Huyền đã đăng ký cử tri vãng lai để được tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 4 - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh.

Vợ chồng nghệ sỹ tham khảo danh sách ứng cử viên tại điểm bầu cử số 4 - Phường Trường Thi.
Vợ chồng nghệ sỹ tham khảo danh sách ứng cử viên tại điểm bầu cử số 4 - Phường Trường Thi.
Thực hiện nghĩa vụ công dân với tư cách cử tri vãng lai.
Thực hiện nghĩa vụ công dân với tư cách cử tri vãng lai.

Sự có mặt của vợ chồng Chí Trung – Ngọc Huyền đã tạo ra không khí vui tươi cho nhân dân tổ bầu cử này. Đông đảo cử tri sau khi tham gia bỏ phiếu đã nán lại để trò chuyện với vợ chồng nghệ sỹ.

Nhân dân vui mừng chào đón vợ chồng nghệ sỹ.
Cử tri nán lại nói trò chuyện với vợ chồng nghệ sỹ Chí Trung - Ngọc Huyền.

Thành Duy

Tin mới