mask

Vụ Formosa: Giáng chức 1 Phó tổng cục trưởng

Bộ TN&MT thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với 1 Phó tổng cục trưởng.

Bộ TN&MT đã có nhiều hình thức xử lý cán bộ liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công ty Formosa Hà Tĩnh, gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) đầu tháng 4/2016.

Thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đối với đảng viên, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 1 Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Đồng thời Bộ đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với Phó tổng cục trưởng này.

Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền cũng đã thi hành kỷ luật 2 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, đồng thời bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

Đây là những cán bộ liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công ty Formosa Hà Tĩnh, gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) đầu tháng 4/2016.

Ngay sau khi xảy ra sự cố nêu trên, Bộ TN&MT đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có liên quan xác định nguyên nhân, đối tượng gây ra sự cố và tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả.

Với những nỗ lực đấu tranh quyết liệt, trực diện của phía Việt Nam, công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (công ty Formosa Hà Tĩnh) đã thừa nhận là đối tượng trực tiếp gây ra sự cố, nhận trách nhiệm, xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bồi thường thiệt hại; đồng thời tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố.

Với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Ban cán sự đảng Bộ TN&MT đã nghiêm túc tổ chức rà soát, kiểm điểm, nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền.

Mặt khác yêu cầu Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng và Bộ TN&MT kiểm điểm, xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ TN&MT cũng đã và đang nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và thực hiện nhiều biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Theo VGP

Tin mới