mask

Vụ việc 4 phóng viên bị chấm dứt hợp đồng: Chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh?

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với 4 phóng viên nhưng Đài TT-TH Quỳ Hợp vẫn phải nhờ những con người này để duy trì hoạt động chuyên môn; trong khi UBND huyện Quỳ Hợp gặp khó trong giải quyết kiến nghị.
Cần xem xét thấu đáo việc 4 phóng viên bị chấm dứt hợp đồng

Cần xem xét thấu đáo việc 4 phóng viên bị chấm dứt hợp đồng

(Baonghean) - Giữa tháng 3/2018, Báo Nghệ An nhận được đơn của 4 phóng viên Đài TT-TH Quỳ Hợp phản ánh việc họ bất ngờ bị đơn vị ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động; và hành động đơn phương này, chưa tuân thủ các quy định của luật lao động. Tìm hiểu, sự việc này có nhiều điều đáng băn khoăn...

Vượt thẩm quyền!

Sau khi nhận thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, 4 phóng viên Nguyễn Thị Hợp, Phan Thị Giang, Hồ Thị Nguyệt, Cao Thị Trâm Anh đã viết đơn kiến nghị gửi đến UBND tỉnh để mong được làm rõ nguyên nhân, lý do, cơ sở của việc Đài TT-TH chấm dứt hợp đồng đối với họ. Ngày 3/4/2018, UBND tỉnh có Công văn số 2062 chỉ đạo UBND huyện Quỳ Hợp giải quyết kiến nghị theo quy định.
Dù đã chấm dứt hợp đồng lao động phóng viên Phan Thị Giang vẫn tham gia hoạt động chuyên môn cho Đài TT-TH Quỳ Hợp.

Dù đã chấm dứt hợp đồng lao động phóng viên Phan Thị Giang (mặc áo đen) vẫn tham gia hoạt động chuyên môn cho Đài TT-TH Quỳ Hợp. Ảnh PV

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 16/4, UBND huyện Quỳ Hợp có Văn bản số 277/UBND gửi UBND tỉnh. Theo UBND huyện Quỳ Hợp, 4 lao động trên do Đài PT-TH Nghệ An hợp đồng (loại hợp đồng không xác định thời hạn).

Thực hiện chủ trương chuyển Đài TT-TH Quỳ Hợp trực thuộc Đài PT-TH tỉnh về UBND huyện Quỳ Hợp quản lý, tháng 11/2011, Đài PT-TH tỉnh bàn giao 4 lao động hợp đồng cho Đài TT-TH Quỳ Hợp quản lý và sử dụng. Cho đến nay, việc sử dụng 4 lao động trên vẫn thực hiện theo hợp đồng lao động mà Đài PT-TH tỉnh ký.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Chỉ thị số 30/CT-UBND, Chỉ thị số 293/CT-UBND, Công văn số 9406/UBND-TH …), UBND huyện Quỳ Hợp ban hành Công văn số 1012 ngày 12/12/2017 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học rà soát, thống kê, tổng hợp thực trạng tình hình, số lượng, chất lượng, thời gian, thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Để từ đó, thực hiện việc chấm dứt ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 29/12/2017, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện,  Đài TT-TH Quỳ Hợp đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đến 4 lao động trên; sau 45 ngày, thì chính thức chấm dứt hợp đồng lao động. Tại Văn bản 277, UBND huyện Quỳ Hợp cũng cụ thể về định biên của Đài TT-TH. Đó là từ tháng 11/2011 đến năm 2012, Đài TT-TH Quỳ Hợp được UBND tỉnh giao 6 biên chế; năm 2012 đến năm 2017, Đài TT-TH Quỳ Hợp được UBND tỉnh giao 8 biên chế; Năm 2018, Đài TT-TH Quỳ Hợp được UBND tỉnh giao 9 biên chế. Về việc bố trí ngân sách, trả lương và các chế độ phụ cấp cho 4 lao động hợp đồng nêu trên, từ năm 2014 trở về trước là do tỉnh bố trí.

Từ năm 2015 đến năm 2016, 4 lao động hợp đồng được UBND tỉnh bố trí 70%, phần còn lại do ngân sách huyện bố trí (đủ 100% theo quy định). Từ năm 2017, UBND huyện đã giao dự toán ngân sách nhà nước đủ định mức cho 9 biên chế theo quy định tại Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND quy định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020. Nguồn kinh phí để hỗ trợ cho 4 lao động hợp đồng nêu trên không được bố trí nữa.

Tuy nhiên, Đài TT-TH Quỳ Hợp đã tiết kiệm kinh phí trong dự toán của đơn vị để chi trả lương cho 4 lao động hợp đồng nêu trên đến hết năm 2017. Từ đây, 4 lao động hợp đồng đã có đơn kiến nghị, cho rằng việc chấm dứt hợp đồng lao động là không có cơ sở.

Nhận thông báo chấm dứt hợp đồng cuối tháng 12/2017, nhưng tại bảng lương của Đài TT-TH Quỳ Hợp, đến tháng 3/2018, 4 phóng viên vẫn được hưởng lương.

Nhận thông báo chấm dứt hợp đồng cuối tháng 12/2017, nhưng tại bảng lương của Đài TT-TH Quỳ Hợp, đến tháng 3/2018, 4 phóng viên vẫn được hưởng lương. Ảnh PV

Theo UBND huyện Quỳ Hợp, trước kiến nghị của 4 lao động hợp đồng, một số cơ quan báo chí đã tìm hiểu nguyên nhân, cơ sở của việc chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, UBND huyện đã xin ý kiến chỉ đạo của Sở Nội vụ. Tuy nhiên, do thông tin chưa đầy đủ nên Sở Nội vụ chưa có ý kiến.

Ngày 12/4/2018, UBND huyện Quỳ Hợp đã làm việc với 4 lao động để giải quyết kiến nghị theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, 4 lao động do Đài PT-TH tỉnh ký hợp đồng lao động, Đài TT-TH Quỳ Hợp chỉ tiếp nhận quản lý và sử dụng; chỉ tiêu biên chế hàng năm do UBND tỉnh giao; chủ trương chấm dứt hợp đồng có sự chỉ đạo từ Trung ương và UBND tỉnh. Do đó, việc giải quyết kiến nghị của 4 lao động hợp đồng nêu trên vượt quá thẩm quyền của UBND huyện. Vì vậy, UBND huyện báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phóng viên thành… cộng tác viên!

Trao đổi với chúng tôi, phóng viên Phan Thị Giang cho biết, ngày 12/4 phòng Nội vụ huyện đã xuống Đài TT-TH gặp gỡ 4 phóng viên bị cắt hợp đồng lao động để nắm bắt thông tin, qua đó tham mưu cho UBND huyện giải quyết đơn kiến nghị.

Đồng thời phóng viên Phan Thị Giang cho biết, thời gian qua cả 4 người đang liên hệ với cơ quan BHXH huyện để làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; bên cạnh đó, vẫn làm các công việc của phóng viên cho Đài TT-TH Quỳ Hợp như trước đây. “Dù đã bị cắt hợp đồng lao động nhưng hiện nay chúng tôi vẫn thực hiện sản xuất tin, bài theo phân công của lãnh đạo Đài TT-TH Quỳ Hợp”, chị Giang nói.

Trưởng đài TT-TH Quỳ Hợp, ông Hà Huy Nhâm xác nhận việc vẫn sử dụng những phóng viên đã bị cắt hợp đồng lao động. Vì như ông trao đổi: “Không có phát thanh viên, thiếu hụt trầm trọng phóng viên nên đã ảnh hưởng xấu đến công tác chuyên môn của đơn vị. Việc tiếp tục sử dụng 4 phóng viên vừa giúp cho họ có việc làm, thu nhập; đồng thời cũng là để giúp Đài hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, …”.

Ông Nhâm cũng cho biết thêm, ngày 9/4, Đài TT-TH Quỳ Hợp tiếp tục có Tờ trình số 17/TT-TT-TH về việc thuê phát thanh viên và cộng tác viên gửi UBND huyện. Tờ trình nêu rõ thực trạng nhân lực hoạt động chuyên môn của Đài. Đó là từ sau khi chấm dứt hợp đồng với 4 phóng viên (có một người kiêm phát thanh viên), Đài chỉ còn duy nhất 1 phóng viên.

Trước tình hình thực tế, để ổn định chất lượng hoạt động chuyên môn của Đài TT-TH, Chủ tịch UBND huyện đã đồng ý chủ trương cho Đài được thuê phát thanh viên và sử dụng 3 phóng viên làm cộng tác viên. Ông Nhâm nói: “Chủ tịch huyện đã giao phòng Tài chính và Đài thống nhất các nội dung liên quan đến vấn đề về kinh phí để thực hiện việc thuê phát thanh viên và sử dụng cộng tác viên…”.

Phóng viên Cao Thị Trâm Anh ngày ngày vẫn làm công việc của phát thanh viên cho Đài TT-TH Quỳ Hợp

Phóng viên Cao Thị Trâm Anh ngày ngày vẫn làm công việc của phát thanh viên cho Đài TT-TH Quỳ Hợp. Ảnh: PV

Những điều ông Nhâm trao đổi, cũng phần nào được thể hiện tại Văn bản số 277 (mục đánh giá quá trình công tác của 4 lao động hợp đồng) của UBND huyện Quỳ Hợp. Đó là: “Đối với 4 lao động hợp đồng nêu trên, từ khi được hợp đồng lao động đã làm việc chăm chỉ, tích cực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Đài. Hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Yêu cầu nhiệm vụ công việc của Đài TT-TH Quỳ Hợp đối với 4 lao động hợp đồng nêu trên là rất cần thiết. Nếu không có 4 lao động hợp đồng nêu trên thì Đài TT-TH Quỳ Hợp sẽ không hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên giao. Từ khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với 4 lao động hợp đồng nêu trên, Đài TT-TH Quỳ Hợp chịu áp lực rất lớn đối với khối lượng công việc, đặc biệt là không có phát thanh viên…”.

Tìm hiểu, từ sự việc Đài TT-TH Quỳ Hợp chấm dứt hợp đồng lao động với 4 phóng viên, LĐLĐ tỉnh đã nắm bắt tình hình thực tế sử dụng lao động hợp đồng ở các Đài TT-TH cấp huyện. Qua đó thấy, việc sử dụng lao động hợp đồng còn rất nhiều bất cập, chưa đúng với quy định của pháp luật; nhiều lao động hợp đồng đã bị ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng.

Một lãnh đạo LĐLĐ tỉnh nói rằng: “Một trong những chức năng chính của tổ chức công đoàn là đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Vậy nên tại Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, LĐLĐ tỉnh tổ chức thảo luận nội dung này, để từ đó tổ chức công đoàn đề ra được các giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động…”.

Từ những thông tin mà chúng tôi mới được tiếp nhận đã nêu trên đây, thấy rằng việc Đài TT-TH Quỳ Hợp chấm dứt hợp đồng lao động với 4 phóng viên đã bộc lộ ra thêm những bất hợp lý. Đây là một sự việc đáng băn khoăn, cần sớm có lời giải đáp từ cấp thẩm quyền.

Tin mới