mask

Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar thứ 4 ở Việt Nam

Lễ trao bằng công nhận Ramsar được tổ chức từ ngày 21 – 22/5/2012.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Vườn Quốc gia Tràm Chim (Huyện Tam Nông) đã được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và là khu Ramsar 2.000 của thế giới (3 khu được công nhận trước đó là Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Nam Định, vùng ngập nước Bàu Sấu - Đồng Nai, khu hồ Ba Bể - Bắc Kạn).

Vườn Quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar thứ 4 ở Việt Nam ảnh 1
 

Theo dự kiến, lễ trao bằng công nhận Ramsar được tổ chức từ ngày 21 – 22/5/2012, với sự tham gia hỗ trợ của Quỹ Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Vườn Quốc gia Tràm Chim có diện tích gần 7.500 ha, là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về mặt đa dạng sinh học và bảo tồn. Đây cũng là một trong 8 khu vực bảo tồn các loài chim quan trọng nhất của Việt Nam hiện nay như sếu đầu đỏ, giang sen, cò lao.../.

Công ước Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước, với mục đích ngăn chặn quá trình xâm lấn ngày càng gia tăng vào các vùng đất ngập nước cũng như sự mất đi của chúng ở thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai; công nhận các chức năng sinh thái học nền tảng của các vùng đất ngập nước và các giá trị giải trí, khoa học, văn hóa và kinh tế của chúng.

Công ước này được tạo ra và phê chuẩn bởi các quốc gia tham gia tại cuộc họp ở thành phố Ramsar , Iran ngày 02/2/1971 và có hiệu lực ngày 21/12/1975.

Một khu đất ngập nước để được công nhận là khu Ramsar cần đáp ứng 9 tiêu chuẩn. Một số tiêu chuẩn được đề ra: vùng đất đó là nơi có những loài động thực vật quí hiếm, đặc trưng và điển hình. Đó cũng là nơi đóng vai trò hỗ trợ cho các hệ sinh thái đang bị đe dọa hay các loài có nguy cơ bị nguy hiểm hay cực kỳ nguy hiểm, hỗ trợ cho các loài động thực vật có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì đa dạng sinh học tại một vùng sinh địa lý cụ thể…

Theo Thanh Niên

Tin mới