mask

Vướng mắc ở Dự án Thủy điện Hủa Na đã có lời giải

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm, những vướng mắc trong xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án Thủy điện Hủa Na cũng đã được giải quyết tại Văn bản số 3787/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/7/2021 của Bộ TN&MT.

Công văn của Bộ TN&MT có nội dung như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 25/TTg-NN ngày 11/01/2021 về việc xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc Dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An; sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2973/BNN-KTHT ngày 21/05/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Văn bản số 3787/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/7/2021 của Bộ TN&MT
Công văn số 3787/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/7/2021 của Bộ TN&MT. Ảnh: Nhật Lân

Tại Điều 10, Điều 11 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định việc phân loại đất và căn cứ để xác định loại đất. Tại khoản 2, Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất”.

Tại khoản 1, Điều 5 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã quy định: “Hộ tái định cư chuyển đến điểm tái định cư tập trung nông thôn được bồi thường về đất (đất ở, đất sản xuất) bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi theo quy hoạch tái định cư được duyệt”.

Người dân bản Piềng Văn - Na Chảo (khu tái định cư Huôi Chà Là) kiến nghị cấp thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện Hùa Na giải quyết dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhật Lân
Người dân bản Piềng Văn - Na Chảo (khu tái định cư Huôi Chà Là) kiến nghị cấp thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư dự án Thủy điện Hủa Na giải quyết dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nhật Lân

Theo quy định của pháp luật, việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc trách nhiệm của địa phương. Căn cứ các quy định của pháp luật trên và Công văn số 25/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo việc xử lý chênh lệch giá trị loại đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến thuộc Dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để ảnh hưởng đến quyền lợi theo quy định của người dân có đất thu hồi và không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện”.

Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 4850/UBND-NN về việc xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến Dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na, gửi Sở TN&MT và UBND huyện Quế Phong.

Văn bản số 4850/UBND-NN của UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Lân
Văn bản số 4850/UBND-NN của UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Lân

Tại Văn bản số 4850/UBND-NN, UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong căn cứ các quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3787/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/7/2021 để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu còn vướng mắc xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn xử lý.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong triển khai thực hiện khi có yêu cầu.

Người dân vùng tái định cư thủy điện Hủa Na trồng thêm cây sắn để có thêm lương thực. Ảnh: Nhật Lân
Người dân vùng tái định cư Thủy điện Hủa Na trồng thêm cây sắn để có thêm lương thực. Ảnh: Nhật Lân

Vướng mắc trong việc xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc Dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na bắt đầu nảy sinh từ ngày 29/5/2019, thời điểm chủ đầu tư dự án có Văn bản số 280/HHC-KTKH, đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn cách tính đối trừ giá trị chênh lệch QSD đất giữa nơi đi và nơi đến. Trong đó, đề xuất cho thực hiện tính toán đối trừ theo tổng giá trị QSD đất của các loại đất cho từng hộ dân.

Trước đề xuất này của chủ đầu tư, UBND huyện Quế Phong đã không đồng tình. Vì nhận thấy đề xuất của chủ đầu tư không phù hợp với quy định của pháp luật; không nhất quán trong thực hiện chính sách; người dân khi thiệt thòi quyền lợi có thể sẽ phát sinh những vấn đề phức tạp.

Ở vùng tái định cư thủy điện Hủa na, đất sản xuất lúa nước đã qua 4 vụ nhưng năng suất rất thấp. Ảnh: Nhật Lân
Ở vùng tái định cư Thủy điện Hủa Na, đất sản xuất lúa nước đã qua 4 vụ nhưng năng suất rất thấp. Ảnh: Nhật Lân

Trong 2 năm qua, việc giải quyết vướng mắc ở Dự án tái định cư Thủy điện Hủa Na này đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ; được các Bộ liên quan cùng phối hợp, xem xét, cho ý kiến. Tháng 12/2020, căn cứ kết quả thực hiện giám sát, Ủy ban MTTQ Việt  Nam tỉnh Nghệ An từng có văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm, có văn bản đề nghị Chính phủ và chủ động phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan kịp thời hướng dẫn xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp giữa nơi đi và nơi đến thuộc Dự án Thủy điện Hủa Na.

Tin mới