Xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) vẫn còn hiện tượng công chức vắng mặt không rõ lý do

(Baonghean.vn) - Vẫn còn hiện tượng công chức vắng mặt không rõ lý do, muộn giờ làm...là kết luận của đoàn liên ngành kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh tại huyện Anh Sơn ngày 27/3.

Kiểm tra đột xuất tại các phòng, ban của UBND huyện Anh Sơn vào lúc 11h15 phút tại 7 phòng chuyên môn và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra có mặt 34 người, vắng mặt 14 người (có lý do). Vẫn còn tình trạng một số công chức không đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ; biển tên chưa đặt đúng nơi quy định.

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện Anh Sơn. Ảnh: Châu Tuấn

Huyện Anh Sơn đã ban hành Công văn số 219/UBND-NV ngày 25/2/2019; Công văn số 191/UBND-NV ngày 15/2/2019 xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019. Tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị 26 đối với toàn thể cán bộ, công chức cơ quan UBND huyện.

Đồng thời huyện thành lập, kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng kế hoạch kiểm tra. Trong năm 2019, đoàn đã kiểm tra 3 xã và các phòng, ban, đồng thời có thông báo kết quả kiểm tra.

Đoàn kiểm tra làm việc với Phòng Nội vụ huyện Anh Sơn. Ảnh: Châu Tuấn

Hàng tháng các phòng chuyên môn thực hiện nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với các xã, thị trấn theo các lĩnh vực quản lý có liên quan; trong hội nghị thường kỳ UBND huyện đều đánh giá, nhận xét hoạt động của các phòng, ban và UBND cấp xã. Trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Anh Sơn Phạm Đình Đức khẳng định: Huyện Anh Sơn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019 là tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra đột xuất tại xã Cẩm Sơn, theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, đa số cán bộ, công chức không đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ; một số công chức chưa có biển tên để bàn.

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức xã Cẩm Sơn. Ảnh: Châu Tuấn

Mặc dù có thay đổi về nhân sự nhưng quy chế phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức chưa cụ thể, rõ ràng đối với từng người. UBND xã chưa ban hành được chương trình công tác năm, tháng để thực hiện; xã chưa tổ chức ký cam kết thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kiểm tra việc chấp hành giờ giấc vào lúc 14h, kết quả vắng mặt 6 người (có lý do 4 người, 2 người không rõ lý do); 3 công chức chậm giờ làm việc.

Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo xã Cẩm Sơn. Ảnh: Châu Tuấn

Sau khi kiểm tra, đoàn đã yêu cầu xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Châu Tuấn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới