mask

Xã Nam Thành (Yên Thành) tự tin bước vào nhiệm kỳ mới

(Baonghean) - Nhiệm kỳ qua, xã Nam Thành (Yên Thành) xác định rõ nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng gắn với việc phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội; lấy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Kết quả của nhiệm kỳ qua là động lực để địa phương tiếp tục vững bước trong chặng đường tiếp theo.

Đạt và vượt các chỉ tiêu

Trong không khí vui tươi chào đón xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Thành phấn khởi chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đảng bộ xã Nam Thành tự hào là một trong những đơn vị được Đảng bộ huyện Yên Thành chọn đại hội điểm.

Đồng chí Phan Thế Trung – Bí thư Đảng bộ xã Nam Thành phấn khởi cho biết: Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn có những khó khăn nhất định, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua, khơi dậy tiềm năng nội lực, thu hút đầu tư để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

chú thích

Nhìn chung, địa phương cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đạt được nhiều kết quả, các tiêu chí nông thôn mới từng bước được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường và đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường.

Điểm nhấn rõ nét của Nam Thành 5 năm qua: Sản xuất nông nghiệp đã có những chuyển biến trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành nhiều vùng sản xuất lớn, giống lúa mới, chất lượng cao; diện tích chuyên màu đã chuyển đổi thâm canh, tăng vụ theo chương trình VietGAP cho thu nhập cao, từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích canh tác đạt từ 95-100 triệu đồng/ha/năm.

Chăn nuôi đã có bước phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp, tập trung, phù hợp với thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân. Trên địa bàn xã, người dân đã vận dụng lợi thế, tiềm năng, xây dựng được 13 trang trại, gia trại chăn nuôi vịt, gà, lợn… quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế. Hoạt động dịch vụ trong nông nghiệp đa dạng, phong phú tạo được nhiều việc làm cho lao động với thu nhập ổn định, khả quan.

chú thích

Tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng bình quân hàng năm đạt 14,8%; giá trị sản xuất đạt trên 153 nghìn tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch, chiếm tỷ trọng 37,03%, tăng so với chỉ tiêu đại hội 6,3%.

Trên địa bàn xã đã hình thành các cụm sản xuất tập trung, như vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, các tổ nề, mộc dân dụng, chế biến lương thực, khai thác vật liệu xây dựng, may công nghiệp đã tạo việc làm ổn định từ 450 - 500 lao động.

Nhiệm kỳ qua, địa phương đã thu hút được nhiều dự án đầu tư của Nhà nước, xây dựng nhiều công trình phúc lợi có mức đầu tư lớn, để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Nhà ở dân cư được xây dựng mới và nâng cấp ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc.

Dịch vụ, thương mại, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 21,25%; giá trị sản xuất đạt 86,518 tỷ đồng, đạt 109,2% so với chỉ tiêu, chiếm tỷ trọng 34,84%. Các điểm buôn bán, dịch vụ hình thành và phát triển phong phú, đa dạng. Số hộ tiểu thương, dịch vụ tư nhân, các nhà hàng và các hoạt động dịch vụ khác tăng nhanh, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập.

chú thích
Nhiều lĩnh vực của xã Nam Thành chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Công tác giáo dục được quan tâm, trường lớp ngày càng khang trang, chất lượng dạy học có nhiều chuyển biến. Hàng năm tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh khá các cấp tăng; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; việc triển khai thực hiện chủ trương của ngành về ‘‘đổi mới căn bản toàn diện gáo dục và đào tạo” có nhiều chuyển biến tốt.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng trong mọi lứa tuổi, thu hút đông đảo hội viên tham gia trên các lĩnh vực. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 86,5%, lao động trong độ tuổi có việc làm đạt 95%.

Xã Nam Thành thu hút doanh nghiệp vào hoạt động, tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động. Ảnh Xuân Hoàng
Xã Nam Thành thu hút doanh nghiệp vào hoạt động, tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động. Ảnh Xuân Hoàng

Người dân Nam Thành giờ đây đều tự hào trước những đổi thay không ngừng của quê hương mình. Sự đổi thay đó được thể hiện trên những công trình phúc lợi đã được đầu tư xây dựng khang trang, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa. Khu dân cư ngày càng khởi sắc, nhà cao tầng ngày càng nhiều với những kiểu cách mới, nhiều nơi đã được người dân tự nguyên đầu tư hệ thống điện sáng trên các trục đường…

Động lực cho nhiệm kỳ tiếp theo

Những thành quả đã đạt được của Đảng bộ xã Nam Thành trong nhiệm kỳ qua là động lực để địa phương tiếp tục vững bước trong nhiệm kỳ tiếp theo. Bí thư Đảng bộ xã Phan Thế Trung cho rằng: Nhiệm kỳ tới (2020 – 2025) xã Nam Thành tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Vận dụng sáng tạo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương. Tập trung khai thác và phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng sẵn có của địa phương, ưu tiên về cơ sở để hoàn chỉnh đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng địa phương phát triển văn minh giàu đẹp.

chú thích

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng toàn diện bền vững. Ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống xã hội. Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân mở rộng và phát triển công nghiệp dịch vụ tạo việc làm tại chỗ cho người dân.

Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Với những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đạt được cùng với nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Thành vững bước sang nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều thắng lợi mới. 

Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 9-10%. Cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ trọng 24,26%; Công nghiệp - xây, chiếm tỷ trọng 39,38%; Dịch vụ - Thương mại, chiếm tỷ trọng 36,37%. Thu nhập bình quân đầu người từ 75 - 80 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 0,2- 0,3%. Lao động có việc làm mới trong năm 350-400 lao động...

 
Yên Thành năng động, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới hướng bền vững

Yên Thành năng động, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới hướng bền vững

(Baonghean.vn) - Việc Hội đồng thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh xét đồng ý Yên Thành đạt tiêu chí huyện nông thôn mới đã tạo động lực để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Huyện ủy Yên Thành về những kết quả đạt được.

Tin mới