Xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị triển khai Đề án 17 về “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 -2025”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã nêu các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Phát biểu triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu và xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý ghi nhận, đánh giá cao trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn đã không ngừng nỗ lực vươn lên đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Khẳng định việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025". Đây vừa là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng đặt ra thách thức, trách nhiệm nặng nề của huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Bởi hiện nay, bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, trên một số lĩnh vực mức độ đạt chuẩn của huyện Nam Đàn vẫn còn chưa cao như: Hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, hệ thống giao thông kết nối, thu hút đầu tư chưa mạnh; liên kết trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao chưa nhiều; việc triển khai chỉnh trang hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông tiến độ còn chậm, ảnh hưởng đến cảnh quan, không đảm bảo an toàn giao thông...

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý, để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An xác định một số nhiệm vụ trọng tâm.

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương này cần tập trung, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Cùng đó, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện: Kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên doanh, liên kết trong sản xuất; kêu gọi đầu tư một số khu chế biến các sản phẩm lợi thế của huyện.

Nâng cấp hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng hệ thống giao thông kết nối từ huyện đến cơ sở, kết cấu hạ tầng văn hóa cơ sở, kết nối các điểm di tích phục vụ du lịch; các công trình, dự án trọng điểm.

Nhà máy may tại Khu công nghiệp Nam Giang, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê
Nhà máy may tại Khu công nghiệp Nam Giang, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

 Củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm; phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên các sản phẩm truyền thống; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế ở khu vực nông thôn; xây dựng và phát huy các giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống, lịch sử của huyện; xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, thân thiện; xây dựng các vườn chuẩn nông thôn mới, các khu dân cư kiểu mẫu.

Xây dựng các nội dung, tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch: Bảo tồn, trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn, ưu tiên các di tích đã được xếp hạng; Xây dựng cảnh quan, cải thiện môi trường tại các khu di tích kết hợp với bảo tồn và khai thác giá trị Dân ca ví, giặm, nghề truyền thống để phục vụ phát triển dịch vụ, du lịch.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm có lợi thế như: Bột sắn dây, tinh bột nghệ, bún, bánh, tương, hồng, chanh, sen,... nhằm phục vụ phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân; Xây dựng các kênh, trang thông tin để quảng bá hình ảnh phát triển văn hóa, du lịch của huyện; Xây dựng các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa gắn với du lịch tại các xã Kim Liên, Nam Anh, Nam Thanh, Nam Nghĩa, Nam Cát, Vân Diên.

Mô hình sản xuất miến gạo tại làng Quy Chính xã Vân Diên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Mô hình sản xuất miến gạo tại làng Quy Chính, xã Vân Diên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

 Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, trên cở sở chức năng, nhiệm vụ, bám các nội dung của Đề án, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giúp đỡ, hướng dẫn huyện Nam Đàn thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan, nhất là lĩnh vực thu hút đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng kết cấu hạ tầng, kết nối để hình thành các tour, tuyến du lịch,...

Quan tâm bố trí nguồn vốn

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý, để giúp huyện Nam Đàn xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, UBND tỉnh Nghệ An kính đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành căn cứ các nội dung được giao tại Quyết định số 17 ngày 4/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ; đặc biệt là bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt tại Đề án.

Mô hình trồng dưa chuột nhà lưới tại xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê
Mô hình trồng dưa chuột trong nhà lưới tại xã Nam Anh (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Xem xét, hỗ trợ thêm nguồn vốn ngoài 10% vốn dự phòng trung hạn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 2 Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đó là xây dựng nông thôn mới tại 27 xã biên giới và xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiễu mẫu đạt kết quả tốt.

Đề nghị ưu tiên bố trí nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo cho huyện thực hiện các nội dung theo quyết định; Ưu tiên các dự án của Đề án, lồng ghép vào Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình hỗ trợ có mục tiêu khác trong giai đoạn 2018 – 2020; Quan tâm bố trí nguồn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho các công trình trọng điểm tại Nam Đàn.

Ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản, một số sản phẩm Nam Đàn có thế mạnh như hồng, chanh, tương, tinh bột nghệ, tinh bột sắn dây, bún miến, ... Ưu tiên hỗ trợ các dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, cấp thoát nước nông thôn và phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu...

Xây dựng nông thôn mới tạo đổi thay
Xây dựng nông thôn mới tạo diện mạo nông thôn Nam Đàn có nhiều khởi sắc. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 46 đoạn qua huyện Nam Đàn đảm bảo quy chuẩn, có hệ thống hành lang đồng bộ, hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến để đảm bảo mỹ quan và đảm bảo an toàn giao thông; Đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 46 tránh thị trấn Nam Đàn.

Kết nối đường Quốc lộ 15 đoạn từ Đức Thọ - Hà Tĩnh đến Nam Nghĩa, Nam Đàn với đường tỉnh lộ, đường huyện để phát triển du lịch; phục vụ giao thương và kết nối du lịch.

 Hỗ trợ vốn trùng tu, tôn tạo các di tích, trong đó có Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn; hỗ trợ xây dựng một số mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm, Hỗ trợ kết nối phát triển các tour, tuyến du lịch trên địa bàn huyện.

“Để huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, ngoài sự nỗ lực toàn diện của hệ thống chính trị địa phương, rất cần sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, doanh nhân” - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nói.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực đồng hành, hỗ trợ, đầu tư xây dựng phát triển huyện Nam Đàn, để Nam Đàn phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và trọng trách của mình, của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

“Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ, đầu tư tại huyện Nam Đàn thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất” - người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An khẳng định.

Tin mới