mask

Xây dựng bản lĩnh, lan tỏa hình ảnh cán bộ chuyên trách cơ quan HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra định hướng cho nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Chiều 12/5,Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 – 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham gia đại hội có các đồng chí Cao Thị Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Chiều 12/5, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Dự đại hội có các đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh hiện có 30 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Văn phòng tập trung lãnh đạo chuyên môn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ; trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh. 

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Văn phòng đã chỉ đạo chuyên môn tham mưu tổ chức 13 kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó có 3 kỳ họp bất thường. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 251 nghị quyết; bao gồm các nghị quyết quy định về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm và hàng năm; kế hoạch biên chế công chức, viên chức hàng năm; các nghị quyết về cơ chế, chính sách và nhiều nghị quyết chuyên đề.

Đồng chí Cao Thị Hiền
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khai mại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó là chỉ đạo chuyên môn tích cực đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được ban hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, Đảng bộ đã chỉ đạo hoạt động giám sát có trọng tâm và nâng cao chất lượng. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh tiến hành 43 cuộc giám sát chuyên đề; 32 cuộc khảo sát.

Hoạt động chất vấn, giải trình cũng được chú trọng nâng cao chất lượng với 18 nhóm vấn đề được chất vấn UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành liên quan; tổ chức 7 phiên giải trình về các vấn đề Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Việc theo dõi, "tái giám sát" việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát được thực hiện thường xuyên, quyết liệt.

Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân... được Đảng ủy chỉ đạo Văn phòng, các Chi bộ và Đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng; ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri.

Công tác lãnh đạo cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chăm lo. Trong đó chú trọng duy trì nghiêm chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 với nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng cho rằng, đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh có nhiều đồng chí đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh, bởi vậy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ cần tiếp tục tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là rèn luyện bản lĩnh, tính chiến đấu cao, nêu gương; góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh cán bộ chuyên trách cơ quan HĐND tỉnh.

Đảng bộ Văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, tính đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy và đảng bộ…

Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa
Các đại biểu biểu quyết chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Mai Hoa
Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí và bầu 2 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Lãnh đạo HĐND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo HĐND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Hoa

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1, Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

2, Thái Thị An Chung – Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

3, Phạm Văn Hóa – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

4, Nguyễn Thị Anh Hoa – Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh

5, Hồ Sỹ Hùng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh.

Tin mới