Xây dựng bộ tiêu chí con người văn hóa Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 17/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” (Nghị quyết 05).
Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí trưởng, phó phòng, chuyên viên Phòng Tuyên truyền của Ban; đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau 1 năm thực hiện, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 05. Đến nay, 16/21 huyện, thành, thị trong tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến cho rằng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được quan tâm để Nghị quyết 05 thực sự đi vào cuộc sống như: Sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với vai trò và nhiệm vụ của các ngành, các cấp, các địa phương trong việc phối hợp tổ chức thực hiện; bố trí đầu tư đủ nguồn lực...

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh đề nghị, trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục bám kế hoạch để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí con người văn hóa Nghệ An; tăng cường xây dựng các mô hình; tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, đôn đốc các địa phương, cơ sở.

Múa sạp phục vụ du lịch cộng đồng ở huyện Con Cuông. Ảnh Thành Cường
Sở Văn hóa và Thể thao cũng cần tiếp tục có các giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra chất lượng, hiệu quả; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương báo cáo hàng năm tình hình thực hiện.

Đồng chí Trần Quốc Khánh cũng cho biết, các kiến nghị, đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao để giải quyết các khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 05 sẽ được báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phan Bích Hậu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới