Xây dựng các CLB 'Gia đình hạnh phúc'

(Baonghean.vn) - Sáng 1/11, Chi cục Dân số/KHHGĐ tỉnh tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chủ nhiệm các câu lạc  bộ “Gia đình hạnh phúc”.

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn có sự tham gia của 140 học viên là cộng tác viên, chuyên trách dân số của 4 huyện: Anh Sơn, Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc. Đây là những địa phương vừa được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ về dân số/CSSKSS ở vùng đặc thù, vùng có mức sinh cao trong năm 2016.

Tư vấn và cung cấp phương tiện tránh thai cho người dân xã Quỳnh Trang (Thị xã Hoàng Mai)

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được các giảng viên đến từ Sở Nội vụ, Chi cục Dân số/KHHGĐ giới thiệu các chuyên đề về chính sách; văn bản mới của trung ương và địa phương về công tác dân số/KHHGĐ; phương pháp, kỹ năng nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình CLB; cung cấp các kiến thức về SKSS, các thông tin về dân số/KHHGĐ cấp cơ sở.

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên, trang bị kiến thức, kỹ năng về tuyên truyền. Trên cơ sở đó, các học viên sẽ tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể đưa ra các phương pháp để vận động việc thực hiện xây dựng mô hình gia đình văn hóa và thực hiện chính sách dân số/KHHGĐ một cách có hiệu quả.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới