mask

Xây dựng chi bộ ‘3 tốt, 3 không’ ở Đảng bộ Quân sự huyện Con Cuông

(Baonghean.vn) - Đảng bộ Quân sự huyện xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 28/4, Đảng bộ Quân sự huyện Con Cuông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 608 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. 

Thực hiện xây dựng chi bộ
Thực hiện xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không", các đơn vị của Ban Chỉ quy Quân sự huyện Con Cuông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Bá Hậu

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 608-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, Đảng bộ Quân sự huyện Con Cuông  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều chủ trương biện pháp và tổ chức triển khai quán triệt, học tập, thực hiện đạt kết quả cao.

Đảng bộ Quân sự huyện đã đưa các tiêu chí về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” vào kế hoạch về xây dựng Đảng bộ, chi bộ, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao; nội bộ luôn đoàn kết thống nhất; cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2017 đến năm 2021, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 năm liền, đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng và Cờ thi đua.

Đảng ủy Quân sự huyện Con Cuông đã khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 và Chỉ thị 04 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không. Ảnh Bá Hậu
Đảng ủy Quân sự huyện Con Cuông đã khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 và Chỉ thị 04 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không". Ảnh: Bá Hậu

Những năm tiếp theo, Đảng bộ Quân sự huyện Con Cuông đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ đảng viên trong thực hiện xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không".

Tại Hội nghị, Đảng ủy Quân sự huyện Con Cuông khen thưởng 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 và Chỉ thị 04 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”./.

Tin mới