mask

Xây dựng chương trình hành động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị xây dựng chương trình hành động “Đổi mới tổ chức các hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Ảnh: DT
Ông Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: DT

Chương trình hành động này là cơ sở để các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tại cấp mình, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống Công đoàn toàn tỉnh.

Tham dự hội nghị, các thành viên Ban Thường vụ đã đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để bổ sung, hoàn thiện cho chương trình hành động. Theo đó, chương trình hành động đã được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu hàng năm, chỉ tiêu theo giai đoạn. Dựa trên nội dung của Nghị quyết, chương trình hành động đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực.

Xây dựng chương trình hành động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới ảnh 2
Nhiều ý kiến góp ý chất lượng được đưa ra tại hội nghị. Ảnh: DT

Theo đó, tổ chức Công đoàn Nghệ An cần đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị; Nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng cơ sở pháp luật, các chương trình, kế hoạch có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho công nhân; Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn...

Xây dựng chương trình hành động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới ảnh 3
Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DT

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám đánh giá cao tầm quan trọng của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức các hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và khẳng định vai trò quyết định của cán bộ công đoàn trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh: "Mỗi cán bộ công đoàn cần hiện thực hóa chương trình hành động với quyết tâm cao nhất, bám sát các chỉ tiêu, đặc biệt là 3 nhóm chỉ tiêu chính: phát triển đoàn viên, phúc lợi đoàn viên và tài chính công đoàn. Tuy nhiên, các đơn vị cũng cần linh hoạt, xây dựng chương trình phù hợp với thực tiễn của từng địa phương".

Tại hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã trao đổi về kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức của hệ thống Công đoàn tỉnh Nghệ An; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ./.

Tin mới