mask

Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) -Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), Báo Nghệ An đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về công tác quốc phòng, an ninh.

P.V: Thưa Đại tá Phạm Văn Đông, vùng đất Nghệ An là một địa bàn chiến lược, có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, trong đó phải kể đến những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà. Xin Đại tá cho biết cụ thể hơn về điều này?

Đại tá Phạm Văn Đông: Tỉnh Nghệ An có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Quân khu 4 và cả nước, với diện tích lớn nhất nước, dân số hơn 3,3 triệu người (đông thứ 4 cả nước). Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Nghệ An vừa là tiền tuyến lớn của miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam và cách mạng Lào anh em. Hàng vạn quân và dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và hy sinh, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, cùng với cả nước chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Đại tá Phạm Văn Đông trao quà các gia đình của 22 liệt sỹ hy sinh ở Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: PV
Đại tá Phạm Văn Đông trao quà các gia đình của 22 liệt sỹ hy sinh ở huyện Hướng Hóa  (Quảng Trị) Ảnh: P.V

Những chiến công của quân và dân Nghệ An làm được đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Năm 1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, Tổ quốc được thống nhất. Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh vừa tập trung chăm lo xây dựng củng cố lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, đồng thời cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân bắt tay vào khắc phục hậu quả của chiến tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Khi chiến tranh biên giới xảy ra, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ con em Nghệ An lại tiếp tục lên đường, vượt qua mọi gian khổ và ác liệt để chi viện cho chiến trường trong nước và nước bạn Lào, Campuchia, đồng thời phối hợp giữa các lực lượng chủ động tấn công, truy quét, trấn áp bọn phản động gây rối trật tự trị an và phá tan các âm mưu chống phá cách mạng nước ta.

P.V: Còn trong thời bình thì như thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Phạm Văn Đông: Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, trước những đòi hỏi của thực tiễn và những biến động phức tạp của tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới, quân và dân Nghệ An vẫn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, LLVT tỉnh không ngừng trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời tích cực chủ động tham mưu có hiệu quả các hoạt động về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh (QP – AN).

Bộ đội Nghệ An làm thủy lợi giúp dân. Ảnh: PV
Bộ đội Nghệ An làm thủy lợi giúp dân. Ảnh: P.V

Phát huy truyền thống cách mạng, nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, những năm qua công tác xây dựng nền QPTD trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm, triển khai toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng.

P.V: Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong những năm gần đây. Vậy công tác này ở Nghệ An được triển khai như thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Phạm Văn Đông: Công tác xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ (KVPT) luôn được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban, sở, ngành, đoàn thể ở địa phương.

Tiềm lực và thế trận KVPT được xây dựng chặt chẽ, chủ động lựa chọn và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự, công an xã, làm nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, phát huy nội lực của quần chúng nhân dân, xây dựng các tiềm lực trong KVPT. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa luật, pháp lệnh, nghị định, quy định và các hướng dẫn của cấp trên về QP - AN, kịp thời đưa ra các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với từng địa phương.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: PV
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: P.V

Vai trò của cơ quan quân sự trong chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành để tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng các tiềm lực trong KVPT thời gian qua được phát huy. Tỉnh cũng đã tập trung hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự, triển khai các dự án, hạng mục công trình dân sinh kết hợp phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Ngoài ra, LLVT tỉnh thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt trong từng khâu, xây dựng LLVT nhân dân ngày càng vững mạnh theo phương châm “tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Lực lượng dân quân tự vệ được tỉnh xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”...

P.V: Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Vậy, LVVT tỉnh nhà đã có những phương hướng, nhiệm vụ nào để có thể tiếp tục xây dựng nền QPTD vững mạnh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thưa Đại tá?

Đại tá Phạm Văn Đông: Các thế lực thù địch, phản động luôn xác định Nghệ An là địa bàn trọng điểm để chống phá, tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh biên giới, hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến biên giới có chiều hướng ngày càng phức tạp và gia tăng… Từ tình hình trên, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số chủ trương và giải pháp như tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng, đặc biệt coi trọng tiềm lực chính trị - tinh thần. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD trong tình hình mới.

Bộ độ Nghệ An diễn tập tại thao trường. Ảnh: PV
Bộ độ Nghệ An diễn tập tại thao trường. Ảnh: P.V

Thứ hai, phải tiếp tục xây dựng thế trận QPTD vững chắc gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Phát huy hiệu quả hoạt động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng quân trên địa bàn, các chương trình, dự án nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc địa bàn, xây dựng thế trận QPTD vững chắc từ cơ sở....

Đồng thời, phải tập trung xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, thực sự là lực lượng làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của nền QPTD. Xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, chú trọng nâng cao khả năng làm chủ và sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Các lực lượng chủ động phối hợp chặt chẽ nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động phát hiện sớm và nâng cao khả năng hiệp đồng, phối hợp chiến đấu theo phương án, kế hoạch tác chiến trong KVPT.

LLVT Nghệ An duyệt đội ngũ trong ngày ra quân huấn luyện. Ảnh: PV
LLVT Nghệ An duyệt đội ngũ trong ngày ra quân huấn luyện. Ảnh: P.V

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa đó là phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP - AN và đối ngoại; tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, kinh tế biển, xây dựng khu kinh tế - quốc phòng, cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển. Phát huy vai trò của cơ quan quân sự, công an, biên phòng trong thẩm định, tham gia ý kiến vào các dự án phát triển KT-XH, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, dự án liên quan đến địa bàn trọng điểm về QP - AN.

P.V: Vâng, xin cảm ơn Đại tá!

Tin mới