Xây dựng phong cách, tác phong lãnh đạo của người đứng đầu

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung mà các báo cáo viên được hướng dẫn triển khai tại buổi Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 12/2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước, sáng ngày 15/12.

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí lãnh dạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Mỹ Nga.
Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Hội đồng lý luận Trung ương hướng dẫn triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. 

Theo đó, trên cơ sở tài liệu chung, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: làm rõ khái niệm chung về phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tiêu chí chung về phong cách của người cán bộ, đảng viên; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp xây dựng phong cách chỉ đạo, làm việc của người đứng đầu.

Định hướng việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới, PGS.TS Ngô Văn Thạo đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục lựa chọn những vấn đề nổi cộm để thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

Đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu cần học tập, làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực để việc thực hiện Chỉ thị 05 được thường xuyên, liên tục; bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được thông tin về: một số kết quả nổi bật đạt được và những khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành BHXH Việt Nam năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2017, dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết, lần đầu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta không phải là một con số cố định mà một khoảng, cụ thể chỉ tiêu GDP tăng 6,5% - 6,7%.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, trong năm 2018 tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phát chiến lược: đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển hiệu quả khoa học công nghệ; cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tiếp tục triển khai học tập, nghiên cứu sâu rộng Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII).

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy cần làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xây dựng chương trình và kế hoạch hành động, thường xuyên tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 6 đi vào cuộc sống, tạo động lực, cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.

Về chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị triển khai nghiêm túc, cần tăng cường chỉ đạo thực hiện cũng như cụ thể hoá trong thực tiễn đối với từng đối tượng, nhằm đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trở nên gần gũi, đi vào cuộc sống của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh Nghệ An đề nghị trong thời gian tới, các báo cáo viên của tỉnh tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thu, chi các loại quỹ; tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường sống.

12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 của nước ta:

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%.

2. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%.

3. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%.

4. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%.

5. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP.

6. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

7. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 23% - 23,5%.

9. Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường (không tính giường trạm y tế xã).

10. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%.

11. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%.

12. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.


Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới