mask

Xây dựng thị trấn Tân Kỳ xứng đáng là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của huyện

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tập trung xây dựng thị trấn xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ tại đại hội Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ.
Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự vTrong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Việt, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong đoàn chỉ đạo Đại hội của huyện cùng 223 đại biểu đại diện cho gần 550 đảng viên trong toàn Đảng bộ.à chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Việt, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong đoàn chỉ đạo Đại hội của huyện cùng 223 đại biểu đại diện cho gần 550 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng 223 đại biểu đại diện cho gần 550 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ảnh: Trọng Hùng

Báo cáo chính trị của Đảng bộ thị trấn Tân Kỳ nêu rõ, trong 5 năm qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo địa phương đạt được những kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Hạ tầng đô thị được chú trọng đầu tư và nâng cấp, nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng đã làm thay đổi diện mạo thị trấn. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trọng Hùng
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trọng Hùng

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 860 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 15,7%; Dịch vụ - Thương mại chiếm 70,4%, tăng 1% so với năm 2015; Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm vượt 4 triệu đồng so với Nghị quyết.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,35%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội 1,15%. An ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, với những kết quả đó năm 2018, 2019 Đảng bộ thị trấn được Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ xếp loại hoàn thành xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ phát biểu chỉ đạo taij đại hội. Ảnh: Trọng Hùng
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Trọng Hùng

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thị trấn đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện tốt trong thời gian tới đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, tập trung cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng thị trấn Tân Kỳ xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, phấn đấu cuối nhiệm kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ của thị trấn Tân Kỳ đã có bước phát triển vượt bậc. Ảnh: Xuân Hoàng
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ của thị trấn Tân Kỳ đã có bước phát triển vượt bậc. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên./.

Tin mới