mask

Xây dựng văn kiện đại hội các cấp đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ

(Baonghean.vn) - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc xây dựng văn kiện cần đảm bảo chất lượng và tiến độ để gửi lấy ý kiến của đảng bộ cấp dưới trước ngày 30/3/2020 và các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham gia ý kiến.
Chiều 13/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức các Huyện, Thành, Thị ủy, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 13/11, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho bí thư, phó bí thư và trưởng ban Tuyên giáo, trưởng ban tổ chức các huyện, thành, thị ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng hướng dẫn về công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 5 văn kiện chủ yếu.

Đó là báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020; dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; chương trình hành đông thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025; một số văn bản liên quan gồm diễn văn khai mạc, bế mạc đại hội, mẫu biển – bản, nội quy, quy định đại hội.

Để đảm bảo công tác xây dựng văn kiện đảm bảo bài bản thì cần phải thành lập tiểu ban, tổ biên tập văn kiện, xây dựng quy chế làm việc tiểu ban văn kiện, phân công tiểu ban văn kiện và tổ giúp việc.

Đồng chí
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng hướng dẫn công tác xây dựng văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Mai Hoa

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cũng đề nghị các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc xây dựng văn kiện cần có kế hoạch cụ thể, đảm bảo chất lượng và tiến độ để gửi lấy ý kiến của đảng bộ cấp dưới trước ngày 30/3/2020 và các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham gia ý kiến.

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng, nội dung báo cáo chính trị, bên cạnh xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì cần xác định rõ khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ mới.

Thời gian tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở từ tháng 1 đến tháng 3/2020; đại hội đảng bộ cấp cơ sở từ tháng 4 đến tháng 6/2020 (đại hội điểm tổ chức trước ngày 30/3/2020); đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong thời tháng 7 và 8/2020 (đại hội điểm trước 30/5/2020). Dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX gửi cấp trên cơ sở đầu tháng 5/2020.

Để xác định đúng phương hướng, mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các huyện, thành, thị ủy và các đảng bộ trực thuộc cần bám các định hướng của Hội nghị lần thứ 10, 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, các Ban xây dựng Đảng Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch chuyên đề cả cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị hiện này cũng như dự báo tình hình trong thời gian tới.

Quá trình xây dựng văn kiện cần lựa chọn chủ đề, phương châm đại hội thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ, có ý nghĩa quy tụ sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cũng tại hội nghị, các huyện, thành, thị ủy và các đảng bộ trực thuộc được hướng dẫn thể thức văn bản, lập hồ sơ đại hội đảng; công tác tài chính phục vụ đại hội; hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện đại hội; hướng dẫn công tác lễ tân khánh tiết…

Văn phòng Tỉnh ủy còn chia sẻ những vấn đề còn bất cập, những kinh nghiệm trong công tác phục vụ đại hội và giải đáp một số băn khoăn, thắc mắc của đại biểu. Việc tổ chức tập huấn lần này là công việc hết sức quan trọng, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin mới