mask

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Chiều 12/9, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Ảnh: Đ.C
Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Đ.C

Tại hội nghị, gần 200 học viên là cán bộ tư pháp- hộ tịch cấp xã thuộc các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Cửa Lò và TP Vinh đã nghe đánh giá sơ bộ về triển khai xây dựng cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, thời gian qua, công tác xây dựng cấp xã, phường đạt chuẩn tiếp cận đã đạt được những kết quả đáng kể, nhất là kể từ khi “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trở thành tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Đến nay, cấp ủy, chính quyền các địa phương cơ bản đã nhận thức được ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn thường xuyên về nhiệm vụ này. Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 đạt 296 đơn vị, tăng 120 đơn vị so với năm 2017.

Các học viên còn được nghe giới thiệu các văn bản quy định, hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các tiêu chí, cách đánh giá tiếp cận pháp luật; quy định, kỹ năng hướng dẫn cách tính điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; vai trò, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền trong quá trình xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai hội nghị tập huấn. Ảnh: Đ.C

Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ công chức tư pháp, hộ tịch nâng cao nhận thức, nắm vững quy định, kỹ năng xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

Tại Hội nghị, các học viên cũng đã nghe phổ biến một số nội dung cơ bản của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, gồm: Quy định chung; tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân...

Tin mới