Xem Diễn tập thực binh Công an Nghệ An trấn áp khủng bố

(Baonghean.vn) - Bằng sự mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng chặt chẽ và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau 1 giờ 45 phút, các lực lượng công an tỉnh đã xuất sắc đập tan âm mưu tập trung đông người biểu tình, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và hoạt động khủng bố, bắt cóc con tin của bọn phản động và các thế lực thù địch. Đây là nội dung cuộc diễn tập thực binh A2 của Công an Nghệ An.

Cảnh Nam - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới