Xôn xao mùa cói Hưng Hòa

(Baonghean.vn) - Xã Hưng Hòa (TP. Vinh) là đất chiếu nổi tiếng xa xưa. Gắn với nghề dệt chiếu là những cánh đồng cói. Những ngày này, cánh đồng cói vào vụ thu hoạch. 

Cói Hưng Hòa 1. Ảnh: Lê Thắng
Một năm có 3 vụ thu hoạch cói. Vụ thu hoạch cói nhộn nhịp nhất trong năm là quãng tháng 6, 7. Còn tháng 11, 12 cũng là mùa thu hoạch cói song kém rộn ràng hơn vì ít người làm hơn và cũng không được nắng. Ảnh: Lê Thắng
Mùa cói Hưng Hòa. Ảnh: Hải Vương
Có hàng trăm hộ dân thuộc xã Hưng Hòa có ruộng cói và làm nghề chiếu cói. Ảnh: Hải Vương
Mùa cói Hung Hòa. Ảnh: Lê Thắng
"Gặt" cói xong, người phụ nữ này đang rũ và xếp cói: Lê Thắng
Cói Hưng Hòa. Ảnh: Lê Thắng
Tiếp đến là công đoạn chẻ cói. Ảnh: Lê Thắng
Mùa cói Hưng Hòa. Ảnh: Hải Vương
Chẻ cói khi nào cũng phải có 2 người, để một người giữ một đầu đưa qua máy chẻ. Ảnh: Hải Vương
Mùa cói Hưng Hòa. Ảnh: Lê Thắng
Cói chẻ xong, tranh thủ nắng, người dân phơi cói trên bờ ruộng. Ảnh: Lê Thắng
Mùa cói Hưng Hòa. Ảnh: Hải Vương
Cói được phơi chừng vài nắng ở ngoài ruộng.  Ảnh: Hải Vương
Mùa cói Hưng Hòa. Ảnh: Hải Vương
Và sau đó mang cói về nhà. Ảnh: Hải Vương

Hải Vương - Lê Thắng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới