mask

Xu hướng nhiều chủ doanh nghiệp muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng

Có những lúc doanh nghiệp gần như đứng bên bờ vực phá sản, với sự chia sẻ, gánh vác của tổ chức Đảng, cấp ủy chính quyền địa phương, doanh nghiệp đã vực dậy và ngày càng phát triển. Vì thế nhiều chủ doanh nghiệp muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là bộ phận cấu thành quan trọng và là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; là cầu nối giữa Đảng với người lao động. Tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đắc lực đưa chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Xu hướng nhiều chủ doanh nghiệp muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng ảnh 1
Kết nạp đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Thái Bình

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp giữ một vị trí then chốt. Việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết trong doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, đồng thời định hướng cho doanh nghiệp tư nhân phát triển đúng định hướng.

Ông Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp giữ một vị trí then chốt. Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội đã góp phần rất quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết trong doanh nghiệp, bảo vệ nghĩa vụ, quyền lợi cho người lao động, giúp cho chủ doanh nghiệp hoạch định chính sách và các phương án sản xuất có hiệu quả, đúng định hướng.

“Doanh nghiệp tư nhân cũng như doanh nghiệp nước ngoài, nơi nào có tổ chức Đảng, ở đó dường như có sự quản trị doanh nghiệp tốt hơn, việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước của doanh nghiệp cũng tốt hơn; đời sống của người lao động được quan tâm đầy đủ, tranh chấp lao động, đình công ít xảy ra. Phải nói rằng các tổ chức đảng và đảng viên thực sự đồng hành với chủ doanh nghiệp trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật cũng như thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, nó như một sức mạnh vô hình, tài sản vô hình của doanh nghiệp”, ông Lộc nêu thêm.

Từ thực tế lãnh đạo điều hành công ty của mình, ông Nguyễn Việt Trung, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tỷ Xuân cũng cho rằng, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không cản trở sự phát triển của doanh nghiệp như một số người thường nghĩ, mà có vai trò làm cho doanh nghiệp phát triển theo hướng tích cực hơn.

“Chi bộ tạo mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động rất tốt, tác động của hoạt động chi bộ giúp cho sản xuất kinh doanh của công ty phát triển bền vững”, ông Trung nhấn mạnh.

Chuyên gia về tổ chức xây dựng Đảng Vũ Văn Tân chỉ rõ, thực tế thời gian qua cho thấy, các tổ chức xây dựng đảng trong doanh nghiệp tư nhân ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên và người lao động, đồng thời tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đảng và đảng viên đã cùng các thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“Trong thực tế, rất nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp tác động tích cực đến việc phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có những lúc khó khăn, doanh nghiệp gần như đứng bên bờ vực phá sản nhưng với sự tác động của tổ chức đảng ở đó, của cấp ủy chính quyền địa phương, cùng chia sẻ, gánh vác khó khăn, doanh nghiệp đã vực dậy và ngày càng phát triển đi lên. Xu hướng hiện nay là rất nhiều chủ doanh nghiệp muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng” - Ông Vũ Văn Tân cho hay. 

Xu hướng nhiều chủ doanh nghiệp muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng ảnh 2
TS Vũ Văn Phúc. 

Nhấn mạnh điều này, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII đã xác định, chú trọng xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên là người lao động trực tiếp và các chủ doanh nghiệp. Khi lực lượng lao động và các chủ doanh nghiệp đứng vào hàng ngũ của Đảng nhiều lên sẽ tạo thêm sức mạnh cho Đảng, đồng thời sẽ là điểm tựa vững chắc để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nếu như công nhân lao động trực tiếp và chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng thì Đảng sẽ ngày càng mạnh lên, doanh nghiệp có sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong đó thì doanh nghiệp sẽ mạnh lên, sẽ thực hiện được đúng chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và doanh nghiệp sẽ đảm bảo được lợi ích của người lao động.

Phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để chủ trương này đi vào cuộc sống, rất cần sự vào cuộc quyết liệt và có trách nhiệm của cấp ủy các cấp./.

Tin mới